Slagersbedrijf

februari 2019

Eindbod cao Slagersbedrijf

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagers hebben op 4 februari een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

Het voorstel is om een looptijd van 1 jaar af te spreken, namelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Daarnaast wordt voorgesteld om de leeftijd voor het minimum jeugdlonen in 2 stappen te verlagen. Namelijk op 1 januari 2019 van 23 jaar naar 22 jaar en per 1 juli 2019 van 22 jaar naar 21 jaar.

Reiskosten

Er wordt voorgesteld om de reiskostenregeling aan te passen door een vergoeding te verstrekken per kilometer in plaats van een vergoeding gebaseerd op het openbaar vervoer. Wat dit voor u betekent, vindt u in de bijlage,

Zondagstoeslag

Voorgesteld wordt de toeslag voor de winkels te verlagen naar 80% voor alle zondagen waarbij het vrijwillige karakter blijft gehandhaafd. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen