Symposium RMU-TUA 2022

We kijken terug op een mooi eerste symposium. Lees hier het verslag.

------------------

Op D.V. 11 oktober a.s. organiseert de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een congres in samenwerking met de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Het thema van dit congres is: ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’. In deze bijeenkomst worden de eerste bevindingen uit het onderzoek van prof. mr. dr. W.A. Zondag gedeeld. Zondag heeft een bijzondere leerstoel aan de TUA met de naam ‘Kerk, recht en samenleving’, uitgaande van de RMU. Dit congres is eveneens de aftrap van een reeks ‘jaarlijkse expertisedagen’ die in de context van de samenwerking tussen de RMU en de TUA georganiseerd zullen worden.

Zondag besteedt in zijn lezing aandacht aan ‘frontale botsingen’ in het kerkelijk leven. Hij doet dit vanuit het perspectief dat de kerk zowel de plek is ‘waar liefde woont’, als de plaats waar mensen met elkaar botsen. Steef Post houdt een lezing over conflictoplossing in de kerk. In de middag zijn er verschillende lezingen over andere spanningsvelden rondom werk in de kerk, zoals hoe om te gaan met klokkenluidersziekte en aansprakelijkheid. Dit laatste onderwerp bespreekt ds. J. Belder in een lezing met de titel ‘Ziek van de kerk: persoonlijke ervaringen’. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van drs. J. Kloosterman.  

Al met al komen er heikele themas aan bod die het werk in de kerk, maar ook het gemeenteleven negatief kunnen beïnvloeden. Kloosterman: ‘We leven in een gebroken wereld. Ook in de kerk. Goede omgang met vrijwilligers en gemeenteleden die (deels) in dienst zijn, is van groot belang. Duidelijke afspraken en regels vragen om onze inzet. Het is een Bijbelse opdracht om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Tijdens dit congres willen we dit met elkaar doordenken.’TUA-rector prof. Selderhuis: ‘Ook al maakt het thema niet blij, juist bij dit thema is duidelijk hoeveel TUA en RMU samen kunnen betekenen voor het werk in en van de kerk. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen. De inhoud is vooral relevant voor mensen die in hun dagelijks leven werken in de kerk of bij dat werk betrokken zijn. Het congres begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Victorkerk in Apeldoorn.  

Studenten krijgen studiepunten toegekend bij deelname aan dit symposium. 

Aanmelding en kosten

U bent van harte welkom op dit symposium! U kunt zich hier via de website van de TUA aanmelden. Kosten voor deelname bedragen € 60,-.

Programma

10.00 uur 
Opening door prof. dr. H. Selderhuis

10.15 uur             
Lezing door prof. dr. W. Zondag: ‘Waar liefde woont’ mét  frontale botsingen                                                              

10.45 uur             
Korte break met informatie over leerstoel

11.00 uur             
Lezing door dr. Steef Post: Polarisatie als bedding voor conflicten. Over de achtergrond, logica en beheersing van kerkelijke conflicten

11.45 uur             
Pauze + lunch

13.00 uur             
Lezing door mr. Dick Alblas: Doofpot of de klok luiden?                                               

13.30 uur             
Korte break met uitwisseling met degene die naast je zit                        

13.45 uur             
Lezing door ds. drs. J. Belder: Ziek van de kerk: persoonlijke ervaringen

14.15 uur             
Lezing door mr. dr. P.T. Pel: Ziek van de kerk: wie betaalt de rekening?     

14.45 uur             
Korte break + koffie           

15.15 uur             
Forumdiscussie met sprekers en Jan Schreuders n.a.v. lezingen ol.v. drs. Jan Kloosterman

15.45 uur              
Sluiting door drs. Jan Kloosterman

16.00 uur             
Hapje en drankje

 Tot ziens op 11 oktober!

Meld u zich aan via tua.nl/agenda/spanningsvelden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu