Teken de RMU-petitie

Twee november jl. startte de RMU een petitie tegen de verplichte QR-code op de werkplek. Inmiddels zijn er heel wat weken verstreken en is het thema nog steeds actueel.

Dank voor het ondertekenen. Naast u zijn er nog 29.605 handtekeningen gezet onder deze petitie. We hebben uw stem laten horen aan de politieke partijen in de Den Haag. Ook is de petitie overhandigd aan Mirjam Bikker (CU) en Roelof Bisschop (SGP). Het 2G-beleid is er niet zo snel gekomen, als dat het eerst leek, maar we weten ook het kabinet er druk mee bezig is om dit breder te kunnen inzetten.

Achter de schermen gaat de RMU ook door. Zo is de RMU een denktank gestart met vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines (o.a. politiek, zakenleven, zorg) om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de praktijk van alledag rond dit thema. Hoe gaan we het gesprek met elkaar aan? Hoe is het veilig op de werkplek voor alle werknemers? Welke keuze iemand ook maakt, daar hoort verantwoordelijk gedrag bij. Wat mogen we van elkaar verwachten? Maar ook: hoe kunnen we helpen bij het beantwoorden van juridische vragen? We verwachten eind januari 2022 met een concreet aanbod te komen voor werkgevers en werknemers.

We volgen de actualiteit uiteraard en ondersteunen onze leden waar mogelijk! Dat zullen we ook de komende tijd doen. We doen dat ook graag voor u! Bent u nog geen lid? Lid worden kan hier.

-------- 2 november 2021-------- 

De RMU wil namens zoveel mogelijk mensen een duidelijk signaal afgeven aan de politiek dat het invoeren van een QR-code geen goede optie is. Er zijn goede alternatieven die ingezet kunnen worden. We zien het als verantwoordelijkheid van een ieder, gevaccineerd of ongevaccineerd, om de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te voorkomen. Dat kan onder andere door de basisregels in acht te nemen.

Doe mee en teken hieronder, zodat wij dit signaal, namens u, kunnen overhandigen in Den Haag.

Teken de petitie 

Deze petitie is opgestart nadat het kabinet op dinsdagavond 2 november nieuwe maatregelen heeft aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Het laten zien van een QR-code heeft een centrale plaats in die maatregelen. De RMU maakt zich om meerdere redenen grote zorgen over deze ontwikkeling.

  • De QR-code is een schending van de privacy van de werknemer. De RMU vindt dat de QR-code daarom niet ingezet mag worden om toegang te krijgen tot het werk.
  • De QR-code zorgt voor veel verdeeldheid in de samenleving. We zien dan ook een verharding van het maatschappelijke debat. Gevaccineerden en ongevaccineerden staan tegenover elkaar, of krijgen het idee dat dat de bedoeling is. Het moeten laten zien van een QR-code vergroot deze tweedeling. De RMU staat daarentegen juist voor het luisteren naar en niet veroordelen van elkaar. We roepen op tot wederzijds respect.
  • Bij het verplicht tonen van een QR-code wordt het voor ongevaccineerde werknemers lastig om naar hun werk te gaan of om werk te krijgen. De RMU vindt dat werknemers gelijke rechten moeten hebben om naar hun werk te kunnen, zodat zij in eigen onderhoud kunnen voorzien.
  • De QR-code zorgt er voor dat er minder ruimte is om een keuze te maken om wel of niet te vaccineren. De RMU vindt dat een ieder de persoonlijke ruimte moet houden om wel of niet te vaccineren.


Kunnen we op u rekenen?

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu