• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Uitvaartbranche

januari 2020

Onderhandelingsresultaat cao uitvaarbranche

De partijen bij de cao uitvaartbranche hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar en 2 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 28 februari 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:Minimale oproeptermijn

In de cao blijft gelden dat de termijn waarop een oproep kan worden ingetrokken ten minste 24 uur voor aanvang van het werk blijft, in plaats van de wettelijke termijn van 4 dagen. In de cao wordt, ter voorkoming van onduidelijkheid, opgenomen dat de oproepkracht elke keer dat hij wordt opgeroepen en ook daadwerkelijk werkt, recht heeft op ten minste 3 uur loon, ook als de oproepkracht voor minder uren wordt opgeroepen.

Pensioen

Met betrekking tot de bepaling over pensioen is in lijn met de Pensioenwet afgesproken dat iedere werkgever voor alle werknemers van 21 jaar of ouder een pensioenregeling moet hebben (de leeftijdsbepaling is nieuw).

Nachtdiensten

Voor de leeftijd dat oudere werknemers op verzoek kunnen worden vrijgesteld van het werken in nachtdienst, wordt voortaan aangesloten bij de periodieke wettelijke verhogingen van de AOW-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2020 geldt derhalve dat werknemers ouder dan 55 jaar en 6 maanden een vrijstelling kunnen verzoeken en met ingang van 1 januari 2021 geldt derhalve dat werknemers ouder dan 56 jaar een vrijstelling kunnen verzoeken.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 


 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen