Uitvaartbranche

april 2018

Onderhandelingsresultaat cao uitvaarbranche

De partijen bij de cao Uitvaarbranche hebben op 17 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Daarnaast ontvangt de medewerker in de maand juni 2018 een eenmalige uitkering van 0,75%. Deze uitkering geldt ook voor oproepkrachten.

Duurzame inzetbaarheid
De cao partijen gaan gezamenlijk workshops organiseren om verdere stappen te nemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De werkgevers zullen hiervoor een budget van 0,2% van de bruto loonsom reserveren. Verder blijven de cao partijen in gesprek over de uitwerking van een persoonlijk keuzebudget, een generatiepact en de financiering vanuit het cao Fonds.

Overige afspraken:

  • De opzegtermijn in de cao was 2 maanden voor de werknemer en drie maanden voor de werkgever. Dit wordt vanaf 1 juni 2018 2 maanden voor de werknemer en de werkgever.
  • Het derde WW-jaar wordt gerepareerd. De werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon wat door de werkgever wordt afgedragen aan het landelijk fonds. De partijen hebben afgesproken deze reparatie onder te brengen bij de private stichting PAWW.
  • Het artikel over werken in weekenden wordt gewijzigd. De tekst zal per 1 juni 2018 als volgt zijn: voor maximaal 13 van deze 26 weekenden geldt dat in plaats van zaterdag/zondag ook zondag/maandag als weekend telt.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen