• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Universiteiten

april 2017

Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten

De partijen bij de cao Universiteiten hebben op 30 maart een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De looptijd is 1 jaar van juli 2016 tot en met 30 juni 2017.

Lonen
De al door de werkgever toegekende 0,8% wordt omgezet in een structurele verhoging.

Per 1 januari 2017 volgt met terugwerkende kracht nog een loonsverhoging van 1,4%.

Voor de jeugdloonschalen maakt men de volgende afspraak:

  • 1 januari 2017: structurele verhoging met 5%
  • 1 juli 2017: vervallen jeugdsalarisschaal 21-jarigen.


Transitievergoeding
Per 1 januari 2018 gaan ook openbare universiteiten de transitievergoeding betalen bij het einde dienstverband. Om te voorkomen dat dit dubbelop is kunnen medewerkers straks kiezen tussen transitievergoeding of de BWNU-regeling (uitkering na WW-periode).

Overig
Elke universiteit levert voor het eind van dit jaar een plan van aanpak, dat terugdringen van werkdruk en bevorderen van duurzame inzetbaarheid bevat.

Promovendi (vrouwelijk) krijgen zonder meer verlenging van hun aanstelling an een zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De volledige inhoud van het akkoord kunt u hier vinden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen