Verzekeringsbedrijf
maart 2018

Onderhandelingsresultaat cao Verzekeringsbedrijf

De partijen bij de cao Verzekeringsbedrijf hebben op 15 februari jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.

Lonen

 

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 maart 2018                   2%
  • Per 1 januari 2019                  2%

Pensioenen

De werkgroep Pensioen heeft een advies aan cao-partijen geformuleerd. In het advies zijn onder meer voorstellen gedaan om te komen tot een duurzame, solide en betaalbare pensioenregeling. cao-partijen hebben kennis genomen van de adviezen en daarover afspraken gemaakt.

Duurzame inzetbaarheid

Er is een budget van € 750 per jaar beschikbaar voor de medewerkers dat gebruikt kan worden voor gerichte training en ontwikkeling zowel voor inzetbaarheid binnen als buiten de verzekeringsbranche.

Meerwerk en meerwerkvergoeding parttimers

Afgesproken is dat meerwerk en de meerwerkvergoeding voor parttime werknemers wordt aangepast. De meerwerkvergoeding komt, tot en met 1.976 uur, in plaats van de overwerkvergoeding. De uren tot aan het fulltimeregime van de cao (zijnde 38 uur per week) worden gezien als meerwerk. De vergoeding van het meerwerk bedraagt het uurloon plus een toeslag van de pensioenkosten (minus de eigen bijdrage), vakantiedagen, vakantietoeslag en andere vaste loonemolumenten.

Overige afspraken

  • Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag aangepast. Over de overwerkvergoeding dient 8 procent vakantietoeslag te worden betaald. In de CAO wordt opgenomen dat de vakantiebijslag is inbegrepen in de overurentoeslag conform de CAO.
  • Bij het artikel over de ploegentoeslag en de toeslag werken op zaterdag  wordt toegevoegd dat deze ook wordt uitbetaald bij het opnemen van vakantie; bij ziekte is dit al vermeld. Als werknemers structureel worden ingeroosterd op zaterdag, ontvangen zij de toeslag voor het werken op zaterdag ook tijdens vakantie en ziekte.

Hier vindt u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaadenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen