Gelden voor ADV-uren en compensatie-uren dezelfde regels als voor vakantie-uren?

Nee, de vakantiewetgeving zoals die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek geldt niet voor ADV. Het opbouwen en opnemen van ADV wordt meestal geregeld in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. Of bijvoorbeeld ADV-dagen bij het einde van het dienstverband uitbetaald moeten worden, is afhankelijk van de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. 

Andere vragen over vakantie & verlof worden ook door de RMU beantwoordt. Als lid kunt u hiervoor het vragenformulier invullen en niet-leden voorzien we via ons informatiepakket. Dit informatiepakket is zeer compleet en voorziet ook in informatie over vakantie en verlof. Uw aanvraag is gratis en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen