Mijn kinderen kunnen niet naar school / naar de opvang. Kan hiervoor kortdurend zorgverlof worden ingezet?

Zorgverlof is alleen bedoeld voor het bieden van zorg aan directe naasten die ziek zijn. Wanneer kinderen niet naar school kunnen omdat de juf of meester ziek is, maar het kind zelf is niet ziek, dan bestaat er geen recht op zorgverlof. Dit geldt ook wanneer kinderen niet terecht kunnen bij de kinderopvang. Alleen wanneer het kind zelf ziek is, kan aanspraak gemaakt worden op kortdurend zorgverlof.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen