Or-congres 'Ondernemingsraad in balans'

Datum

8.10.2020

Tijd

9.00u - 16.30u

Locatie

Het Baken, Beneluxlaan 3 te Woerden

Soort

Algemeen

Prijs

Gratis voor leden en werknemers bij ondernemersleden, niet-leden € 50,-

Omschrijving

 

 

Welkom op het OR-Congres!

Laat u informeren over de Wet Arbeidsmarkt in balans. Daarnaast zijn er informatieve en inspirerende workshops over dienend leiderschap, jaarrekeningen lezen, het ideale or-team en pensioenen.

Thema: "De ondernemingsraad in balans"

Programma

   
9.00u     Ontvangst
9.30u   Opening
9.45u  

"Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)" door Marcel de Jong | Jurist RMU

10.45u   Pauze
11.00u   Workshopronde 1
12.15u   Lunch
13.30u   Workshopronde 2
15.00u   Workshopronde 3
16.30u   Afsluiting


Hoofdlezing   De Molenhoek 1
Spreker   Marcel de Jong, RMU
Thema   Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
    Marcel de Jong over zijn lezing: "De arbeidsmarkt verandert. Dat komt door de economische situatie in ons land, maar ook door het (daarom) ingrijpen van de overheid. De wetgever doet namelijk verwoede pogingen om daar sturing in aan te brengen door middel van (arbeids-)wetgeving. In 2015 noemde de wetgever dit het brengen van ‘zekerheid’ (Wet Werk en Zekerheid). Inmiddels noemt de wetgever dit het brengen van ‘balans’. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels in werking getreden. Of dit ook meer balans oplevert? Dat verschilt. In mijn lezing neem ik de wijzigingen in de WAB met u door, zoals de ‘standaard’ transitievergoeding, de wijzigingen in de regeling voor tijdelijke contracten, maar ook het gewijzigde ontslagrecht. Waar mogelijk leggen we daarbij de brug naar de rol van Ondernemingsraad."
     
Workshop 1   Zaal 1
Spreker   Jan Kloosterman, Raad van Bestuur RMU
Thema   Relationeel leven voor iedereen
    Als christen wordt je geroepen om God en je naaste te dienen. Bijvoorbeeld voor de klas in het leidinggeven aan je leerlingen. Het geldt ook in collegiale contacten. Dienen doe je in het contact met anderen. Met Gods zegen kun je werkelijk present zijn voor de ander. Het is de vraag wie je als mens wilt zijn in relatie tot de ander. Wie ben je voor je collega’s, klanten, gemeenteleden of buren? Dat is te merken aan het echt horen, zien en verstaan van de ander. Relationeel leven begint met luisteren, de boodschap verwerken en ermee aan de slag gaan. Deze houding bepaalt hoe present je kan zijn in het liefdevol dienen van je medemens. Dat mag met de talenten die ieder mens van God gekregen heeft. Omdat we afhankelijke mensen zijn, hebben we leiding van Boven nodig. Daarmee mag je de ander tot een hand en voet zijn. Dat is dienen en dat raakt iedereen. In deze workshop  gaan we hierover in gesprek met elkaar.
     
Workshop 2   Zaal 3
Spreker   Sipke Noordam, Van Schaik & Noordam
Thema   Jaarrekeningen lezen
    Sipke Noordam over zijn workshop: "Om echt te weten hoe een bedrijf presteert, is het nodig om op de juiste manier de cijfers, en dan met name de jaarrekening, te interpreteren. Een jaarrekening bevat voor de leek een onbegrijpelijke hoeveelheid kolommen, cijfers en begrippen. Het is een zoektocht naar de belangrijkste gegevens en hoe deze te lezen. Hierin zijn met name ook de grondslagen van essentieel belang.
Vaak moeten op basis van de jaarcijfers belangrijke beslissingen worden genomen en dan is het een must om te begrijpen wat er in de jaarrekening staat en wat dat voor het bedrijf betekent. Ook zullen de basisbeginselen van het boekhouden aan de orde komen. Goed boekhouden is immers de basis voor de jaarrekening."
     
Workshop 3   Zaal 2
Spreker   Wilfred Vollbehr, CHE Transfer
Thema   Het ideale or-team
    Als OR-lid heb je wel gekozen voor de OR maar niet voor je mede-OR-leden. Een OR wordt in zekere zin willekeurig gevormd door verkiezingen. Dat betekent dat je met mensen vanuit verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en temperamenten bij elkaar gezet wordt. Dat kan soms leiden tot spanningen binnen de OR en het is nodig om hierin een balans te vinden. Om effectief als OR op te treden is het van belang dat je goed samenwerkt en als het ware een echt team vormt. En zoals je in een voetbalteam verschillende rollen hebt (verdedigers, aanvallers, een keeper) zo heb je dat in een OR ook. Het is belangrijk om dat van elkaar te weten en er gebruik van te maken. Benut de verschillen! In deze workshop gaan we na wat er komt kijken bij het vormen van een goed team en wat dit voor de OR-praktijk betekent. Er worden handvatten gegeven om binnen je eigen OR met teamvorming aan de slag te gaan.
     
Workshop 4   Zaal 4
Spreker   Wim Houtekamer, Houtekamer-Noordzij
Thema   Pensioenen
    Wim Houtekamer over zijn workshop: "Het wordt een interactieve workshop over pensioenen waarin de volgende zaken de revue passeren door per onderwerp prikkelende stellingen te poneren en met elkaar te bespreken vanuit werkgevers- en werknemersperspectief.
1. Verschil in pensioenregelingen zoals middelloon en beschikbare premieregelingen
2. Verschil in pensioenuitvoerders zoals bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, algemene pensioenfondsen verzekeraars en premiepensioeninstellingen.
3. De mogelijkheden met de moderne beschikbare premieregelingen
4. Manieren van pensioencommunicatie
5. Ontwikkelingen in prijsstelling verschillende pensioensoorten en manieren van pensioencompensatie
6. Hoe loopt het ideale pensioentraject?
7. Ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord
8. Duurzame inzetbaarheid en de pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden zoals scholing, fitheidsprogramma’s, ziekteverzuimverzekering, WIA/WGA-verzekeringen."Delen