Verkoopvaardigheden voor ZZP'ers en het MKB bedrijf

Datum

14.11.2018

Datum (van/tot)

2 dagen | 14 + 15 november 2018

Tijd

09:00 - 16:30 uur

Locatie

RMU, Plesmanstraat 68 te Veenendaal

Soort

Cursus

Prijs

€ 780, leden ontvangen € 140 korting (BTW-vrij)

Omschrijving

Doelstelling: in de training Verkoopvaardigheden in een neergaande markt, staat het ontwikkelen van gesprekstechnieken centraal met als doel de kansen die zich bij de klant voordoen optimaal te benutten.

Na de training:
• bent u in staat nauwkeurig in kaart te brengen welke problematiek of ambitie bij uw klant speelt; bent u in
   staat uw klant zelf zijn vraag en behoefte te laten expliciteren;
• bent u in staat deze expliciet gemaakte klantvraag te vertalen in een oplossing die maximaal aansluit bij de
   behoeften en verwachtingen van uw klant;
• bent u in staat voor de aangereikte oplossing acceptatie te verwerven en gemakkelijker tot contractering te
   komen.

Resultaat is dat u een vertrouwenspositie verwerft bij uw klanten en de vanzelfsprekende ‘partner in business’ blijft/wordt. Daardoor bent u beter op de hoogte van de zakelijke thema’s die bij uw klant spelen en neemt de kans op cross-selling aanmerkelijk toe.

Wat leert u?
U leert uw klant te overtuigen van de toegevoegde waarde van hun product of dienst. Dit doet u niet door te argumenteren en pushen, maar veeleer door een zeer effectieve vraagstellingstechniek toe te passen. U begeleid uw klant eerder naar koop, dan dat u hem daartoe dwingt. Resultaat verzekerd evenals een langdurige klant/leveranciersrelatie.

Doelgroep: medewerkers in een b2b (business to business) verkoopomgeving die vanuit hun rol op zijn minst een bijdrage moeten leveren aan het verkopen van producten of diensten. Te denken valt aan: zelfstandigen die het lastig vinden om nieuwe klantcontacten aan te boren en/of een effectief verkoopgesprek te voeren.

Voorkennis: voor deze training heeft u geen specifieke voorkennis of ervaring nodig. Wel is het van belang dat u regelmatig klantcontact onderhoudt en vanuit uw rol invloed dient uit te oefenen op het koopproces bij uw klant(en).

Inhoud van de training
Voorbereiding: ter voorbereiding krijgt u als deelnemer een vragenlijst opgestuurd waarin u gevraagd wordt naar uw specifieke leerwensen. De trainer gebruikt deze informatie om het programma optimaal af te stemmen op ieders leerwensen.

Dag 1:
• kennismaking, doel, werkwijze en programma van de training
• opdracht: de ideale verkoper
• overtuigingsoefening
• input op adviserende gesprekstechniek
• pinpoint vraagstellingstechniek
• het ontwikkelen van de vraag

Dag 2:
• werken aan een gedeelde oplossingsrichting
• ombuigen van weerstanden en bezwaar
• kenmerken/voordelen/nut
• presenteren oplossing in nut termen
• conclusies en afronding

Dit programma geeft u een globaal overzicht. De trainer stemt het programma per keer verder af op de leerwensen uit de groep.

Informatie: de training beslaat in totaal 2 losse dagen. Op de eerste dag maakt u vooral kennis met de adviserende vraagstellingstechniek, waarmee u de behoefte van de klant verder ontwikkelt. Op de tweede dag werkt u toe naar een gedragen oplossing en staan wij stil bij het omgaan met weerstanden bij de klant.

Werkvorm: klassikaal en in subgroepen; de training is opgebouwd aan de hand van veel ervaringsoefeningen en er wordt veel geoefend met eigen casussen

Literatuur inbegrepen: Effectieve Gesprekken, vergroot je invloed en bereik je doel met RET. Auteurs: Wouter Backx en Jan Hille Noordhof (trainer).

De prijs is inclusief alle hand-outs en uit te reiken literatuur.

Trainingsinstituut en trainer: People Plus Human Development, drs. J.H. Noordhof.

Deze training kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

AANMELDEN VOOR CURSUS
Ik ben lid van de RMU
Speciaal dieet of vegetarisch? Wij proberen daar rekening mee te houden.
Indien van toepassing
Ik volg de cursus
Ja, ik stem in met de cursusvoorwaarden
Privacy
Delen