Cao-onderhandelingen

In een cao staan belangrijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. Vaak vindt u hier allerlei regels van het moment dat men in dienst komt tot het moment van ontslag en natuurlijk alles wat daartussen zit. Er zijn bijvoorbeeld afspraken over soorten contracten die afgesloten mogen worden, wat de opzegtermijnen zijn, beloning en loonsverhogingen, duurzame inzetbaarheid en onregelmatig werken.

De RMU is zelf bij een groeiend aantal cao’s betrokken. Sommige cao’s zijn op bedrijfsniveau, anderen zijn sectorcao’s, die voor een hele sector gelden. Daarbij willen wij altijd oog hebben voor deze unieke cao. Om dit te bereiken gebruiken wij een aantal hulpmiddelen om de onderhandelingen te voeren.
De basis voor de onderhandelingen is te vinden in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. Maar omdat elke sector uniek is, is ook de input vanuit onze leden heel belangrijk. Er zijn 3 verschillende methodes die gebruikt worden om de leden bij de onderhandelingen te betrekken.

Er kan een lid, als kaderlid, bij alle onderhandelingen aanwezig zijn, zodat de onderhandelaar van de RMU en het kaderlid voorstellen ter plekke kunnen bespreken.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een kaderledengroep. Dit is een groep medewerkers die onder de cao waarover onderhandeld wordt vallen. Voorafgaand aan nieuwe onderhandelingsrondes wordt er steeds overleg gevoerd met deze groep om te kijken hoe er (vanuit verschillende bedrijven) tegen de voorstellen van werkgevers en vakorganisaties aan wordt gekeken.
De laatste, maar zeker de belangrijkste, is het betrekken van alle leden. Dit gebeurt als eerste vooraf. De betrokken onderhandelaar van de RMU peilt welke onderwerpen leden op de agenda willen hebben voor de cao. Daarnaast worden leden, bij langer lopende onderhandelingen, regelmatig op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.
Uiteindelijk wordt elk resultaat eerst voorgelegd aan de leden die er hun definitieve stem over mogen geven, voor er een cao tot stand kan komen.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Bent u benieuwd wat de RMU voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu