Sociaal Plan

Een bedrijf blijft nooit hetzelfde. Er kunnen zich diverse wijzigingen voordoen in een bedrijf waar werk of processen anders georganiseerd moeten worden. Dat kan betekenen dat medewerkers binnen het bedrijf ander werk moeten verrichten of dat medewerkers het bedrijf moeten verlaten. In beide situaties is er sprake van een reorganisatie.

Wanneer een reorganisatie grotere groepen medewerkers treft, komt de RMU op voor de belangen van deze medewerkers. De RMU zal bij ledenbelang in gesprek gaan met de werkgever om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Soms is het niet mogelijk om medewerkers intern te herplaatsen, dan wordt er ook buiten de organisatie naar herplaatsingsmogelijkheden gezocht. Afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een reorganisatie worden in een sociaal plan vastgelegd.
Onderhandelaars van de RMU zullen in gesprek met een werkgever altijd kijken naar de positie van een bedrijf op de markt. Van een bedrijf in zwaar weer zijn andere maatregelen nodig dan bij een bedrijf waar het geld tegen de plinten klotst. Wel zal de RMU in beide gevallen het gesprek met de werkgever aangaan en onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een reorganisatie op te vangen. Maatwerk is dan ook een sleutelwoord voor de RMU.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Bent u benieuwd wat de RMU voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu