Fusie

De RMU krijgt als vakorganisatie geregeld fusiemeldingen. Dit is op basis van de fusiegedragsregels van de SER. Als twee of meer bedrijven willen fuseren zal de RMU in overleg gaan met de overnemende partij. In deze gesprekken wordt gesproken over de reden voor de fusie en wat hierin het toekomstperspectief voor medewerkers is. Vaak wordt in deze situatie een sociaal overdrachtsprotocol afgesproken.

Onderhandelaars van de RMU zullen bij een fusie altijd de belangen van hun leden meenemen in de gesprekken bij een werkgever. Bij een fusie of overname geldt dat de Wet Overgang van Onderneming van toepassing is. In deze wetsartikelen is opgenomen dat alle rechten en plichten die een werknemer bij zijn oude werkgever heeft, overgaan op zijn nieuwe werkgever. Voor de RMU is het belangrijk dat de bepalingen van deze wetsartikelen worden nageleefd.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Bent u benieuwd wat de RMU voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu