• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Hoveniersbedrijf

2019

Uitbreiding seniorenregeling cao Hoveniersbedrijf

De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben achterliggende tijd de looptijd van de seniorenregeling besproken. Er zijn een aantal nieuwe afspraken per 1 januari 2019 gemaakt. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
Per 1 januari 2019 is de looptijd van de seniorenregeling verlengd naar 8 jaar. Dit was 5 jaar.

Loonsverhouding
Met de Seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid en blijven werknemers met plezier werken

Deelname
Deelname aan de Seniorenregeling Hoveniers is mogelijk vanaf 60 jaar. Voor sommige deelnemers is het mogelijk eerder deel te nemen; dit is afhankelijk van de geboortedatum van de deelnemer. Let op! Ook bij eerdere deelname blijft de maximale looptijd 8 jaar. Toetreding is mogelijk:

  • Per 1 januari 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 september 1960.
  • Per 1 juli 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 november 1960.
  • Per 1 januari 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 januari 1961.
  • Per 1 juli 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 maart 1961.
  • Per 1 januari 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 mei 1961.
  • Vanaf 1 juli 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 juli 1961.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• U bent 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
• U bent gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers
• De maximale looptijd van de regeling (of combineerde regelingen voor oud-deelnemers) is 8 jaar.

Neemt u al deel aan de huidige seniorenregeling?
Voor huidige deelnemers van de regeling geldt een overgangsregeling. In die situatie wordt de looptijd automatisch verlengd voor de periode van 8 jaar. Dit wordt verrekend met de tijd dat u als gebruik maakt van de regeling. De regeling stopt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het einde van de looptijd.

Ook oud deelnemers van eerdere regelingen kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling. De deelnemer moet hiervoor opnieuw een aanvraag indienen. De periode dat de deelnemer in het verleden al gebruik heeft gemaakt van de eerdere regeling, wordt van de maximale looptijd afgetrokken. Deelname eindigt bij het bereiken van de individuele AOW-leeftijd en/of bij het bereiken van de maximale looptijd

Vergoeding werkgever
Wanneer u als deelnemer gebruik maakt van deze regeling ontvangt uw werkgever een bedrag van €115,- per gedeclareerde seniorendag.

Delen