• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Hoveniersbedrijf

mei 2020

Eenmalige verlenging cao Hoveniersbedrijf

De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben begin deze maand een onderhandelingsresultaat over het eenmalig ongewijzigd verlengen van de cao.

Looptijd

De huidige cao, met een looptijd tot en met 30 juni 2020, is met 1 jaar verlengd tot en met 30 juni 2021.

Doel: Concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen

Naast de verlenging van de cao is ook aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao met 1 jaar te verlengen.

Het doel van de ongewijzigde verlenging van de cao en de AVV is om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, die zou ontstaan als de cao zou verlopen, te voorkomen.

Dit geeft de cao-partijen de ruimte om in 2020 met elkaar te overleggen over een nieuwe cao. Hierbij zal de tijd worden genomen om te zoeken naar een, voor beide partijen, optimale loonruimte. Vanwege de coronacrisis zal dit overleg in september 2020 worden gestart.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen