Terug naar Kennisbank

Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

Gepubliceerd op 2024-01-25

Heeft u recht op betaald ouderschapsverlof en heeft u een andere baan gevonden, dan mag u de het resterende verlof bij uw nieuwe werkgever opnemen. Het UWV kan vanaf nu het betaald ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever uitbetalen.

Betaald ouderschapsverlof

Hoe zit het ook al weer met betaald ouderschapsverlof? Een werknemer heeft per kind jonger dan 8 jaar recht op 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022 is bovendien geregeld dat de werknemer voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering kan krijgen van UWV. Deze 9 weken verlof zijn alleen op te nemen in het eerste levensjaar van het kind. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon (in 2024: € 274,44 per dag of € 5.969 per maand). De uitkering wordt door de werkgever bij het UWV aangevraagd en ook de betaling verloopt via de werkgever.

Ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

Krijgt een werknemer een nieuwe baan terwijl hij zijn verlofrechten nog niet volledig heeft verbruikt, dan kan hij die rechten meenemen naar de nieuwe werkgever. Dit regelt de werknemer zelf met de nieuwe werkgever. De werknemer kan zijn oude werkgever vragen om een verklaring over het resterend aantal weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof. De oude werkgever is verplicht om die verklaring op verzoek aan de werknemer uit te reiken.

Geen wijziging hoogte uitkering

Nadat de werknemer het resterende betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen bij zijn nieuwe werkgever, kan deze werkgever het UWV verzoeken om de uitkering uit te betalen. De werkgever hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag voor verlof in te dienen. De hoogte van de uitkering is al bij de eerste aanvraag vastgesteld en wijzigt niet meer. Wanneer de werknemer dus meer is gaan verdienen bij de nieuwe werkgever, heeft hij dus geen recht op een hogere uitkering.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu