Terug naar Kennisbank

Persbericht cao Schippersinternaten

Gepubliceerd op 2022-04-20

Veenendaal, 20 april 2022 – De onderhandelaars van de RMU, FNV en CNV hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor de cao Schippersinternaten. De opvallendste verandering is dat de schippersinternaten voortaan de cao Jeugdzorg volgen. 

Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Zo krijgen oproepkrachten binnen de cao Jeugdzorg minimaal 30 uur per maand uitbetaald. Voor de schippersinternaten gaat deze bepaling niet gelden, met het oog op de schoolvakanties. Verder worden – in tegenstelling tot in de cao Jeugdzorg – overwerkuren niet geregistreerd als compensatie-uren, maar deze uren worden gebruikt om in de schoolvakanties vrij te zijn.  

RMU-onderhandelaar Bart van Dam: ‘Gezien de aard van het werk in schippersinternaten is het niet mogelijk om werknemers deze arbeidsvoorwaarden uit de cao Jeugdzorg te bieden. Het is overigens wel positief dat we op het gebied van vakantie-uren en een sociaal plan iets voor de werknemers kunnen betekenen.’ Binnen de cao Schippersinternaten hadden werknemers namelijk meer vakantie-uren dan onder de cao Jeugdzorg. Het goede nieuws is dat het huidige aantal vakantie-uren gehandhaafd blijft, ook onder de nieuwe cao.  

Verder gaan de partijen een sociaal plan overeenkomen voor de werknemers die vallen onder de cao Schippersinternaten. Eveneens worden er gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevoerd, over de mogelijkheden om een nieuw Sociaal Plan te financieren.  

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu