Terug naar Kennisbank

Goede reden nodig voor verbod op nevenwerkzaamheden

Gepubliceerd op 2022-03-22

In veel arbeidsovereenkomsten staat een verbod op nevenwerkzaamheden. Een verbod dat inhoudt dat een werknemer, zonder toestemming van zijn werkgever, geen werkzaamheden naast deze baan mag doen. Een dergelijk algemeen verbod is echter vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan.

Het nevenwerkzaamhedenbeding wordt niet helemaal verboden, maar de werkgever moet vanaf 1 augustus 2022 een objectieve rechtvaardiging hebben voor zo’n verbod. Een objectieve rechtvaardiging houdt in dat u als werkgever een goede reden moet hebben om andere werkzaamheden te verbieden. Goede redenen kunnen zijn: gezondheid en veiligheidsredenen, een dreigende schending van de Arbeidstijdenwet, integriteitsredenen of het vermijden van belangenconflicten.

Bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen blijven wel gewoon geldig. Maar wanneer u als werkgever er een beroep op wilt doen, moet u zich wel realiseren dat er een objectieve rechtvaardigingsgrond gegeven moet worden gegeven, wil het beding daadwerkelijk standhouden.

Onze tip

Houdt nu al rekening met deze nieuwe regelgeving. Werkgevers doen er verstandig aan om nu al bij het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden de rechtvaardiging van dat verbod in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu