Terug naar Kennisbank

Organisatiesensiviteit

Gepubliceerd op 2020-06-27

Wat wordt onder organisatiesensitiviteit verstaan?

Organisatiesensitiviteit is het vermogen om aan te voelen wat er in de organisatie leeft. Je weet hoe de hazen lopen en hoe je daarop kan inspelen. Bij organisatiesensitiviteit heb je voelsprieten op verschillende aspecten binnen de organisatie:

Wie de baas is in de organisatie

Als het gaat over de verdeling van de macht in de organisatie moet je letten op de formele organisatiestructuur. In deze structuur wordt duidelijk wie over wie de baas is (de hiërarchie), en welke verantwoordelijkheden de medewerkers, managers etc. hebben. Daarnaast is er ook een informele kant aan de organisatie, en die moet je ook goed kunnen onderscheiden en aanvoelen.

Wie de besluiten neemt

Besluitvorming is voor een ondernemingsraad van groot belang. Veel zaken waarover met de bestuurder gesproken wordt zitten in een traject van besluitvorming. Daarbij is een breed draagvlak van belang. Alle betrokkenen moeten zich gehoord en serieus genomen voelen. Als or kun je hiervoor lobbyen, zoeken naar een situatie die voor alle betrokkenen positief is. En soms moet je gebruik maken van de formele kanalen om besluitvorming te beïnvloeden.

De samenwerking

Tot slot is samenwerking van groot belang. Als je in staat bent om de motieven en gevoelens van de betrokkenen in kaart te brengen, en je weet hoe je anderen moet beïnvloeden heb je een goede organisatiesensitiviteit waarmee je je rol als or kunt vervullen.

Wat heb je er als or aan?

Voor de or is het van belang om te weten wat het effect is van het eigen handelen op de organisatie. Besluiten waar de or bij betrokken raakt hebben vaak een grote invloed op de organisatie, dus het is goed om als or je bewust te zijn van de impact daarvan. Hiervoor is het inleven in de organisatie van belang. Redenen om je organisatiesensitiviteit te vergroten kunnen zijn:

  • Aanvoelen of je iets beter via de formele of via de informele lijn kunt regelen.
  • Weten wie de belanghebbenden zijn, weten wie de beslissingen neemt, en weten wie invloed uitoefent op het besluit.
  • Weten wat er leeft in de organisatie/de afdeling of het team en welke gevolgen het handelen van de or daarop heeft
  • Weten welke gevoeligheden er leven in de organisatie en daar rekening mee houden
  • De samenwerking verbeteren door je in te leven in wat mensen belangrijk vinden, en hoe je met ze moet communiceren.

Hoe kun je dit ontwikkelen?

Als organisatiesensitiviteit dan zo van belang is, hoe kun je jezelf daarin dan ontwikkelen?
De beantwoording van deze vraag verschilt per persoon. Je kunt aan een aantal vaardigheden werken waarmee je je organisatiesensitiviteit kunt vergroten. Je kunt dan denken aan:

  • Het ontwikkelen of vergroten van je inlevingsvermogen

Zorg dat je oprechte belangstelling hebt voor wat er bij de ander, op afdelingen of bij de directie leeft over een bepaald onderwerp. Welke belangen hebben ze en welke motieven spelen een rol?

  • Communiceer op een mensgerichte manier

Maak echt contact met je gesprekspartner. Luister goed en vraag door naar onderliggende zaken, waardoor je de andere beter kunt begrijpen. Daarna kom je pas met je eigen mening, argumenten, belangen en ideeën.

  • Verdiep je in de organisatie

Zoek uit welke procedures en regels er gelden, en wat de reden is waarom deze regels er zijn.

Kijk goed naar de organisatiestructuur, de hiërarchische lijnen en de verhoudingen daartussen. Wees op de hoogte van wie de beslissingen nemen en wie de meeste invloed uitoefenen.

  • Leer netwerken op een informele manier

Breid je netwerk uit op een informele manier en investeer in contacten op alle afdelingen in de organisaties. Hierdoor krijg je goed zicht op de wat er speelt in de organisatie.

  • Zorg dat je goed voorbereid verschijnt op overleggen

Hierbij moet je niet alleen aandacht hebben voor de inhoudelijke kant, maar ook voor de manier van communicatie, en de belangen van je gesprekspartners.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu