Terug naar Kennisbank

De ondernemingsraad? 3 vraag en antwoorden

1. Wat is een ondernemingsraad?

Dit zijn een aantal gekozen werknemers, die samen staan voor de belangen van alle werknemers binnen het bedrijf of de organisatie.

2. Wanneer wordt een ondernemingsraad ingesteld?

De wet op de ondernemingsraden bepaalt dat een ondernemingsraad moet worden ingesteld in ondernemingen waar 50 of meer personen werkzaam zijn. Het maakt niet uit of deze personen fulltime of parttime werken, tijdelijk of voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat een cao bepaalt er toch een OR ingesteld moet worden, ook als er minder dan 50 werknemers werken. Een werkgever kan ook vrijwillig een OR instellen.

3. Wat zijn de rechten en plichten van een ondernemingsraad?

Adviesrecht

De ondernemingsraad heeft iig recht om bij nieuwe processen/technologieën, belangrijke investeringen, de verkoop van (een deel) van de organisatie, een standplaatswijziging, een reorganisatie, een belangrijke wijziging van de werkzaamheden of een vraag op het gebied van milieuzorg te adviseren. Zie verder artikel 25 van de WOR. 

Informatierecht

De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die hij voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. (art 31, lid 1 WOR) Dit betekent dat de werkgever alle relevante informatie om tot een goed besluit te komen, dient te delen met de ondernemingsraad.

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft o.a. instemmingsrecht bij een belangrijke wijziging in de volgende voorgenomen besluiten. Een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, winstdeling, arbeids –en rusttijden, vakantieregeling. Bij het aanpassen van een beloning –en/of functiewaarderingssysteem. Een regeling op het gebied van ziekteverzuim en re-integratiebeleid. 

Vraagt u zich af of de OR instemmingsrecht heeft? Zie artikel 27 van de WOR voor een compleet overzicht.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu