Terug naar Kennisbank

Wijzigen functioneringssysteem

Onze werkgever heeft besloten eenzijdig de functieomschrijving van een medewerker te wijzigen, omdat er een nieuw functioneringssysteem ingevoerd gaat worden. Hij heeft een nieuwe functiebeschrijving ontvangen en wordt nu lager ingeschaald dan zijn collega’s. Wat kan hij en wat kan de OR doen?

In artikel 27 van de WOR is de bevoegdheid van de OR bij functiewaardering vastgelegd. De instemming van de OR is vereist voor de systematiek van het functiewaarderingssysteem en de afspraken rond het onderhouden van dat systeem.

Uw vraag betreft echter een individuele aangelegenheid, en die horen daar niet bij. Concreet wilt u waarschijnlijk weten hoe binnen een bestaand functiesysteem wijzigingen kunnen plaatsvinden in de functiebeschrijvingen (en –waarderingen).

Vaak zijn er binnen een organisatie procedures en afspraken gemaakt hoe dit dient te verlopen. Een medewerker heeft zelf veelal ook een rol bij wijzigingen in de functieomschrijving. Ook de mogelijkheden van beroep dienen bekend te zijn binnen de organisatie als iemand zich niet kan vinden in de voorgestelde wijzigingen.

U kunt bij de ondernemingsraad navraag doen hoe die procedures en afspraken hierover in uw organisatie zijn vastgelegd. Meestal is hierover een reglement opgesteld. Vaak heeft een medewerker zelf ook een rol bij wijzigingen in functieomschrijvingen. Kijk hier dus goed het geldende reglement op na.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu