Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Bedrijfsverzorging

Gepubliceerd op 2023-03-02

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Bedrijfsverzorging hebben op 14 februari 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao wordt verlengd met 14 maanden, vanaf 1 maart 2023 tot en met 30 april 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 maart met 5% (met een minimum van € 135,- per maand) 
  • Per 1 november met 2%

Per 1 januari 2023 wordt het salaris gebouw aangepast aan de stijging van het minimumloon.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding conform art 20 cao wordt vanaf 1 maart 2023 met Euro 0,02 per km verhoogd van Euro 0,25 per/km naar Euro 0,27 p/km.

Duurzame inzetbaarheid

Eenmaal per jaar zal tussen de leidinggevende en medewerker een (kruispunt)gesprek plaatsvinden waarin de individuele werknemer aangeeft wat nodig is met het oog op een goede duurzame uitoefening van de functie op korte en middellange termijn en wat zijn ambities en wensen zijn met het oog op het toekomstige functioneren bij werkgever. Voor de oudere werknemer zal extra aandacht gegeven worden welke maatregelen nodig zijn om in de laatste loopbaanfase (tot zijn pensioen) gezond, gemotiveerd en inzetbaar te blijven.

Functiewaardering

Per 1 maart 2023 worden de NOK en de 4 beschreven niveaus van de functie van algemeen medewerker, Bedrijfsverzorger A, Bedrijfsverzorger B en 1e Bedrijfsverzorger die door het functiewaarderingssysteem ORBA opnieuw beschreven en gewogen zijn, zullen met ingang van 1 maart 2023 in het functieraster van de cao opgenomen worden (zie bijlage).

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

De volledige tekst van het eindbod kunt u bovenaan vinden onder het kopje Downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu