Terug naar Kennisbank

Cao-akkoord Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Gepubliceerd op 2024-01-30

De partijen bij de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf hebben op 18 januari 2024 een nieuw cao-akkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De feitelijke salarissen en de salarisschalen worden structureel verhoogd met 6 procent per 1 januari 2024. 
  • De feitelijke salarissen en de salarisschalen worden structureel verhoogd met 90 euro bruto per maand per 1 augustus 2024. 
  • De feitelijke salarissen en de salarisschalen worden structureel verhoogd met 1,5 procent per 1 januari 2025.

Jeugdschalen

Voor de jeugdschalen wordt per 1 februari 2024 een verhoogde staffel gehanteerd ten opzichte van het salaris bij 0 functiejaren (21) in die salarisgroep.

Functiejaren

Het aantal functiejaren in het loongebouw vanaf 21(0} wordt ingeperkt voor de salarisgroepen A t/m E zodat het beter aansluit bij de benodigde praktijkervaring.

RVU

De cao-partijen spreken de intentie uit dat als gedurende de looptijd van de cao de instroomcijfers in de RVU daartoe aanleiding geven, zij om tafel gaan en eventueel aanvullende afspraken zullen maken in de Bedrijfsraad over de financiering van de regeling.

Downloads

De tekst van het volledige cao-akkoord kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu