Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Netwerkbedrijven

Gepubliceerd op 2022-09-01

De partijen bij de cao Netwerkbedrijven hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO is 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Structurele loonsverhoging van 4%
  • Eenmalige uitkering van € 1.250,- bruto die in oktober 2022 plaatsvindt

Ouderschapsverlof
Per 1 januari 2023 vervalt de voorwaarde uit de huidige cao dat een medewerker minimaal 1 jaar in dienst moet zijn om in aanmerking te komen voor de vergoeding van 70% van het minimumloon over de onbetaalde uren ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor medewerkers met ouderschapsverlof die op 1 januari 2023 korter dan 1 jaar in dienst zijn.

Vitaliteitsregeling
De regeling is verlengd. De deelnemers aan deze vitaliteitsregeling werken 80% met behoud van 90% van het laatst genoten salaris en 100% pensioensopbouw. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen ook de parttimers deelnemen aan deze regeling.

Financieel fit
Partijen vinden het, naast de mentale en fysieke fitheid, ook belangrijk dat de werknemers financieel fit zijn. Werkgevers faciliteren medewerkers hierin op bedrijfsniveau door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie.

Diversiteit
Aankomend jaar zal er onder de werknemers gepeild worden of er een wens en bereidheid is om vaste feestdagen om te zetten naar vrij op te nemen verlofuren. Zo kan er vrij genomen worden op andere religieuze feestdagen.

Rouwporotocol
Bewust omgaan met rouw is belangrijk, ook op de werkvloer. Het raakt niet alleen de rouwende medewerker, maar ook zijn leidinggevende en collega’s. Cao-partijen hebben afgesproken dat de bedrijven een rouwprotocol opstellen, waarin o.a. wordt beschreven hoe de getroffen medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. In dit protocol worden handvatten gegeven voor de leidinggevenden en collega's.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu