Terug naar Kennisbank

Cao Onderwijsadviesbureaus

Gepubliceerd op 2021-03-18

De partijen bij de cao Onderwijsadviesbureaus hebben op 3 maart 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 structureel verhoogd met 2 procent.
Hiervan wordt 1 procent bekostigd uit de verlaging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de individuele levensfasevoorziening per werknemer.

Termijn aanbieden arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar maximaal 36 maanden

Conform artikel 668a Burgerlijk Wetboek wordt de termijn van maximaal 24 maanden aangepast aan de in de wet genoemde termijn van maximaal 36 maanden. Intentie van werkgevers is om werknemers bij goed functioneren en indien en voor zover bedrijfseconomisch verantwoord na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Er kan echter sprake zijn van redenen of omstandigheden om toch nog opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden. Bijvoorbeeld in verband met onzekerheid over voldoende financiële budgetten op langere termijn, bedrijfseconomische omstandigheden etc.

Technisch noodzakelijke aanpassingen

Voorts zijn er een aantal technisch noodzakelijke aanpassingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving en/of wijzigingen van redactionele aard.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu