Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Recreatie

Gepubliceerd op 2024-02-22

De partijen bij de cao Recreatie hebben op 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen: De loonschalen en de feitelijke salarissen worden als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2024: + 5% tot + 7% afhankelijk van je schaal* 
  • Per 1 juli 2024: + 3%
  • Per 1 januari 2025: + 2,5%

*De exacte verhogingen kunt u vinden in het onderhandelingsresultaat (onder de kop downloads)

Per 1 juli 2025 geldt een voorwaardelijke indexatie van maximaal 2%, indien de inflatie (peildatum oktober 2024 t.o.v. oktober 2023) hoger uitvalt dan 2,5% (voorbeeld: bij inflatie van 3% is er een aanvullende indexatie 0,5%; bij inflatie van 5% inflatie is de aanvullende indexatie 2%). 
Persoonlijke toeslagen als zodanig omschreven in de individuele arbeidsovereenkomst vallen niet onder deze indexatie.

De jeugdlonen worden verhoogd waarbij de percentages zijn afgeleid van het geldende Wettelijk Minimum Loon (100%) voor een 21-jarige op 1 januari 2024.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Voorts geldt er vanaf 1 juli 2024 voor werknemers vanaf 10 kilometer tot een maximum van 50 kilometer per gewerkte dag, een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,12 euro netto per kilometer. In het geval in een onderneming reeds afspraken over een hogere reiskostenvergoeding woon-werk bestaan, blijven deze ongewijzigd.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu