Terug naar Kennisbank

Uitgeverijbedrijf

Gepubliceerd op 2021-01-14

De partijen bij de cao Uitgeverijbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 17 maanden: van 1 augustus 2020 t/m 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 februari 2021:
+ 1%

Per 1 oktober 2021:
+ 1%

Duurzame inzetbaarheid

Aandacht voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven is daarom van groot belang en een zaak van zowel werkgever als werknemer. Het maken van afspraken over dit beleid is een onderwerp dat door decentraal overleg in de bedrijven zal worden vormgegeven.


Thuiswerken

Thuiswerken is in 2020 de norm geworden. Alles wijst er op dat na de coronacrisis meer werknemers vaker vanuit huis zullen werken. Binnen de onderneming dient naast de afspraken op basis van Plaats- en Tijdonafhankelijk werken (artikel 5.2 van de cao) aandacht te zijn voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van thuiswerken.

Verdere afspraken

• Gedurende de looptijd van de cao zullen cao-partijen tot actualisering van de functiegebouwen in de cao overgaan.
• De pensioenopbouw voor de partner bij geboorteverlof wordt gedurende het geboorteverlof voortgezet op basis van het reguliere salaris overeenkomstig de gebruikelijke verdeling premie werkgever/werknemer.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu