Terug naar Kennisbank

Ultiem voorstel cao Uitgeverijbedrijf

Gepubliceerd op 2024-02-15

De partijen bij de cao Uitgeverijbedrijf hebben op 6 februari 2024 een ultiem voorstel vanuit werkgevers bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit voorstel op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 21 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De salarissen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 160 euro plus 2 procent structureel.
  • Per 1 januari 2025  worden de salarissen verhoogd met 80 euro plus 1,5 procent structureel.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding wordt jaarlijks verhoogd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag (2,35 euro in 2024).

Stagevergoeding

Er komt 1 stagevergoeding voor stagiair(e)s ongeacht opleidingsniveau. De stagevergoeding wordt verhoogd van 350 euro (nu voor stagiair(e)s van HBO- of universitair niveau) naar 400 euro voor alle stagiair(e)s.

Reiskosten

De werkgever dient afspraken te maken over het vergoeden van reiskosten voor zowel, auto, OV als fiets (woon-werk verkeer) en de werknemers op de hoogte te stellen van deze afspraken. De werkgever maakt deze afspraken na overleg met het decentraal overleg en bij het ontbreken daarvan met de werknemers.

Inzetbaarheid, scholing en opleiding

Cao-partijen blijven het belang van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, zoals geregeld in artikel 7.2 van de cao, benadrukken. De voorwaarde dat het STAP-budget moet worden ingezet wanneer een medewerker een arbeidsmarktrelevante opleiding/training volgt (artikel 7.2, lid 2) komt te vervallen. De rest van dit artikel blijft ongewijzigd waardoor de werkgever de volledige kosten voor zijn rekening neemt.

Generatiepact

Het Generatiepact: X/Y/Z-regeling wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2025.

Kortdurend zorgverlof

In de huidige cao worden 5 dagen kortdurend zorgverlof vergoed tegen een doorbetaling van 100 procent van het ongemaximeerde dagloon. De volgende vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 70 procent van het maximum dagloon. In de nieuwe cao worden alle dagen kortdurend zorgverlof vergoed tegen 100 procent van het ongemaximeerde dagloon.

Werktijdvermindering voor het verlenen van mantelzorg

In de huidige cao is een regeling werktijdvermindering voor het verlenen van mantelzorg opgenomen. Deze regeling geldt op dit moment voor grafische werknemers in het Dagbladuitgeverijbedrijf. Deze regeling gaat ongewijzigd voor alle werknemers gelden.

Feestdagen

Vanaf 1 januari 2024 wordt 5 mei een jaarlijkse vaste vrije dag.

Downloads

De tekst van het volledige voorstel kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van dit ultieme voorstel wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten. 
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu