Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Houtverwerkende Industrie

Gepubliceerd op 2024-02-29

De partijen bij de cao Houtverwerkende Industrie hebben op 19 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De loonschalen en werkelijk betaalde lonen worden met ingang van 1 april 2024 verhoogd met eerst een absolute verhoging van 150 euro bruto per maand en vervolgens verhoogd met 4 procent.
  • Indexatiebedrag: Voor de werknemer die meer dan 40.000 euro bruto (exclusief toeslagen) per jaar verdient wordt het bedrag geïndexeerd naar 42.000 euro.

Reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 april 2024 bedraagt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per gewerkte dag 0,23 euro per kilometer bij een minimale afstand vanaf 6 kilometer enkele reis en maximaal 40 kilometer enkele reis.

80/90/100 regeling

De 80/90/100 regeling is bedoeld voor werknemers in een productiefunctie en meewerkende leidinggevende functies die betrekking hebben op het productieproces. Indien een werknemer meer dan 15 jaar werkzaam is geweest in het productieproces, maar nu een andere functie uitvoert die niet onder de werkingssfeer valt van deze bepaling, dan kan deze werknemer deelnemen aan de onderhavige regeling.

Vergewisbepaling voor uitzendwerk

Afgesproken is dat voor uitzendwerk een vergewisbepaling wordt opgenomen; De werkgever is verplicht zich ervan te verzekeren en zegt toe dat de uitzendkracht van het uitzendbureau de beloning ontvangt volgens en in overeenstemming met het bepaalde in deze cao.
Voorts wordt in het kader van opvolgend werkgeverschap opgenomen dat de periode als uitzendkracht altijd als 1 overeenkomst voor bepaalde tijd wordt beschouwd met een maximum van twaalf maanden. Na deze periode van twaalf maanden geldt het wettelijke regime van de ketenregeling.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu