Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao UMC

Gepubliceerd op 2024-02-28

De partijen bij de cao UMC hebben op 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 mei 2024: 4 procent tot het maximum van schaal 11 
  • Per 1 juli 2025 : 3 procent tot het maximum van schaal 11*

*Als de cpi (consumentenprijsindex) voor 2025 meer dan 3,5% is, treden partijen met elkaar in overleg.

Er komt een vergoeding van 80 euro bruto per maand voor groepen werknemers die verplicht werkkleding moeten dragen en zich daarvoor in het ziekenhuis moeten omkleden.

Woon-werkverkeer

Per 1 oktober 2024 komt er een vergoeding voor woon-werkverkeer. Bij meer dan 7 kilometer enkele reis worden de kosten van openbaar vervoer voor 100 procent vergoed. Werknemers die met eigen vervoer komen, krijgen een vergoeding van 0,18 euro per kilometer, tot een maximum van 40 km enkele reis. Bestaande regelingen waarbij sprake is van zogeheten fiscale uitruil, blijven bestaan. Het parkeerbeleid wordt per umc geregeld.

Vergoedingen bereikbaarheidsdienst

De vergoedingen voor de bereikbaarheidsdienst gaan omhoog naar 5 euro bruto per uur op doordeweekse dagen en 10 euro op zaterdag, zondag en feestdagen. Voor aanwezigheidsdiensten zijn de bedragen resp. 6,25 euro en 12,50 euro.

Vergoeding voor consignatiediensten

Er komt een vergoeding voor zogeheten consignatiediensten, ook voor niet-zorgmedewerkers. De vergoeding is gelijk aan die van de bereikbaarheidsdienst.

Vergoeding voor coassistenten

De umc’s verhogen de vergoeding voor coassistenten met 20 procent tot 120 euro bruto per maand.

Verhoging bovenwettelijke vakantie-uren

Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren wordt in 2024 verhoogd tot 28 uur en in 2025 verhoogd tot 32 uur.

Thuiswerkvergoeding

De vergoeding voor thuiswerken wordt aangepast tot het bedrag wat maximaal fiscaal onbelast mag worden gegeven, zoals jaarlijks wordt vastgesteld (in 2024: € 2,35). Ingangsdatum hiervan is de eerste van de maand volgend op het definitieve akkoord over de cao.

Balansverlof

Iedere medewerker kan sparen voor balansverlof. Dit houdt in dat de medewerker tijd kan sparen tot aan het fiscaal toegestane maximum van 100 x de arbeidsduur per week, om – in alle fasen van de loopbaan – tijdelijk minder of niet te werken met als doel een betere werk- en privébalans.

Generatieregeling

In de cao 2024 - 2025 wordt een Generatieregeling opgenomen die voor alle umc’ s geldt. In het kort komt het erop neer dat de medewerker 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur werkt, 90% van het salaris daarvoor ontvangt en voor 100% pensioen opbouwt.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu