Terug naar Kennisbank

Hoveniersbedrijf

Gepubliceerd op 2021-08-12

februari 2021

De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben op 15 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 24 maanden. Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. 

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

1 september 2021

+ 2,5%

1 september 2022

+ 2,5 %

 

Daarnaast ontvangen alle medewerkers die op 31 december 2021 in dienst zijn, per 1 januari 2022 een eenmalige uitkering van € 300,- bruto.

Er is daarnaast besloten om de verschillen tussen de hoogste en laagste inkomens te verkleinen. Daarom wordt per 1 januari 2021 loonschaal I voor aanlooptrede A tot en met C en trede 0 tot en met 3 extra verhoogd. De volledige invulling vindt u in het onderhandelingsakkoord. 

Vergoedingen

De reiskostenvergoeding blijft € 0,19, maar de maximum vergoeding per dag gaat met 50% omhoog. Daarnaast wordt de kledingvergoeding verhoogd naar € 200,- per jaar. Over het belang van goede tekenwerende kleding zal informatie worden gedeeld en voorlichting komen naar werkgevers en werknemers.

Opleidingskosten

In het vervolg zal terugbetalen van opleidingskosten door werknemer, alleen van toepassing zijn als dit vooraf, schriftelijk, is overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

Duurzame inzetbaarheid

De werkgroep duurzame inzetbaarheid zal in ieder geval kijken naar regelingen rond vervroegd uittreden, verlofsparen, uitbreiden van de seniorenregeling en financiering en premieverdeling binnen ‘Colland Arbeidsmarkt’.

De overige afspraken kunt u vinden in het volledige onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu