Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

Gepubliceerd op 2024-02-22

De partijen bij de cao ICK hebben op 23 december 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Ondanks dat het akkoord al in december is afgesloten, wordt dit door de betrokken partijen nu met vertraging aan u voorgelegd.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De schaalsalarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 verhoogd met 4 procent.
  • Per 1 januari 2025 worden de schaalsalarissen nog eens verhoogd en wel met 2 procent.

Beloningssystematiek

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt waarin de intentie van de beloningssystematiek in de cao ICK nader is omschreven. Deze tekst is dat er een evenwichtige verhouding (bij normaal functioneren) moet zijn tussen de minimaal en maximaal individueel toegekende verhoging (op basis van gelijkwaardigheid) in relatie tot de algemene cao-verhoging.

Functiehuis en het loongebouw

Voorts hebben cao-partijen afgesproken om voor 1 april 2024 definitieve afspraken te maken ten aanzien van het functiehuis en het loongebouw.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu