Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao ICK

Gepubliceerd op 2021-01-05

De partijen bij de cao ICK hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 januari 2021:
+2%

Werkgevers die in 2020 een NOW-regeling hebben aangevraagd en is toegekend, hoeven geen salarisverhogingen door te voeren in 2021. Werkgevers die een negatief resultaat hebben behaald over 2020, en geen NOW hebben aangevraagd dan wel niet hebben ontvangen, kunnen eventueel een beroep doen op de dispensatiecommissie om eventuele salarisverhogingen om economische redenen te minderen voor 2021.

Duurzaam inzetbaarheidsbudget

Cao-partijen hebben afgesproken dat het jaarlijkse DI-budget wordt aangevuld met 100 euro en komt daarmee uit op 400 euro.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu