Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Gepubliceerd op 2024-05-23

De partijen bij de cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf hebben op 6 mei 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 16 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 april 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

 • De salarisschalen en salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2024 verhoogd met 3 procent.
 • Per 1 januari 2025 worden de salarisschalen en salarissen verhoogd met 1,5 procent.
 • Daarnaast ontvangt iedere werknemer die in dienst is op 1 april 2024 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto naar rato FTE en diensttijd van 1 januari 2024 tot 1 april 2024.
 • Per 1 juli 2024 worden de huidige aanloopschalen vervangen waardoor de leeftijdsschalen 15 jaar tot en met 17 jaar komen te vervallen. Door aanpassing van de percentages ontvangen werknemers in de aanloopschalen in de functiegroepen A tot en met F een hoger loon.

80-90-100 regeling

Met ingang van 1 juli 2024 wordt het voor de oudere medewerker mogelijk om minder te werken (80%), met behoud van 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: - vanaf 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd; - functiegroep A tot en met salaris schaaltrede F8; - bij deelname aan de regeling vervallen de extra vakantiedagen op basis van leeftijd of jaren dienstverband.

Omzetting van de pensioenregeling (Wtp)

In het kader van omzetting van de pensioenregeling (Wtp) wordt de compensatie voor afschaffing van de doorsneepremie tot maximaal 2 procent (van de pensioengrondslag) betaald door werkgever en werknemers: 2/3 deel voor rekening van werkgever en 1/3 deel voor rekening van werknemer (conform reguliere premieverdeling cao Particulier kaaspakhuis). Deze afspraak wordt niet bij toekomstige onderhandelingen betrokken en gaat in per 1 januari 2027 (beoogde transitiedatum).

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

_______________________________________________________________

18 april 2024

Verbeterd eindbod cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf 

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf hebben op 10 april 2024 een verbeterd eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 16 maanden.

Lonen

In het verbeterd eindbod is een loonsverhoging van 4,5 procent opgenomen.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

______________________________________________________________

20 februari 2024

Eindbod cao Kaaspaakhuisbedrijf 

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf hebben op 20 februari 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

 • Het eindbod omvat een initiële loonsverhoging van in totaal 4 procent, te weten: 
  • Per 1 april 2024 verhoging van de salarisschalen en salarissen met 2,5 procent.
  • Per 1 januari 2025 verhoging van de salarisschalen en salarissen met 1,5 procent.
 • Daarnaast ontvangt iedere werknemer die in dienst is per 1 april 2024 een eenmalige uitkering van 200 euro bruto naar rato FTE en diensttijd van 1 januari 2024 tot 1 april 2024.
 • Per 1 juli 2024 worden de huidige aanloopschalen vervangen door een aanloopschaal. De leeftijdsschalen 15 jaar tot en met 17 jaar komen te vervallen. Door aanpassing van de percentages ontvangen werknemers in de aanloopschalen in de functiegroepen A tot en met F een hoger loon.

80/90/100 regeling

Voorts wordt het met ingang van 1 juli 2024 voor de oudere werknemer (onder voorwaarden) mogelijk om minder te werken (80 procent), met behoud van 90 procent van het salaris en 100 procent van de pensioenopbouw.

Downloads

De tekst van het volledige eindbod kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu