Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Gepubliceerd op 2023-02-16

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf hebben op 7 februari 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao is 12 maanden, te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 januari 2023 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 7%; daarbij geldt een maximale loonstijging van 7% van € 54.000,- bruto op jaarbasis (exclusief variabele toeslagen, ploegentoeslag en inclusief vaste componenten zoals een eindejaarsuitkering of vakantiegeld).

Individuele verhoging arbeidsduur boven 36 uur op vrijwillige basis Werknemers die hun arbeidsduur structureel willen verhogen van 36 uur tot maximaal 40 uur, krijgen hiertoe de mogelijkheid als de werkgever hiermee instemt. Dit biedt werknemers de mogelijkheid meer maandinkomen te verdienen. De loonsverhoging per 1 januari 2023 staat los van het bieden van deze optie. Het is geen doel om vanuit werkgeverszijde een nieuwe fulltime norm van 40 uur te creëren en daarmee capaciteitsuitbreiding te realiseren. Bijkomend effect kan wel zijn dat meer bestaande formatieplaatsruimte benut wordt, hetgeen in de huidige krappe arbeidsmarkt vanuit werkgeverszijde als positief gezien wordt.

BHV-vergoeding

De BHV-vergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd met de cao verhoging van 7%.

Studieafspraken

Gedurende de looptijd van de nieuwe cao willen we samen met de vakbonden komen tot afspraken over het aanpassen van de afbouwregeling van de toeslagen en het moderniseren van de cao-functiebeschrijvingen die in het volgende cao overleg (2024) kunnen worden ingebracht.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Het volledige eindbod vindt u bovenaan onder het kopje Downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu