Terug naar Kennisbank

Provincies

Gepubliceerd op 2021-07-19

De partijen bij de cao Provincies hebben op 10 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 verhoogd met 50 euro bruto. 
  • Per 1 juli 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,2 procent.
  • Daarnaast ontvangen de werknemers op 1 september 2021 een eenmalige bruto uitkering van 750 euro als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)
Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100 procent van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Mogelijkheid tijd voor vitaliteit sparen
Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor werknemers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB).

Mogelijkheden van benutting van de RVU-regeling
Voorts bestaat in het kader van Duurzame inzetbaarheid, de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de RVU-regeling.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu