Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Schilders- afwerkings- vastgoedonderhoud en glaszetbedrijf

Gepubliceerd op 2021-10-21

De partijen bij de cao Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf hebben op 11 oktober 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De CAO krijgt een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2025.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 januari 2022 structureel verhoogd met 2,75 procent. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de CAO AVV is verklaard op die datum zodat alle werkgevers de verhoging doorvoeren. 
  • Voor de loonontwikkeling vanaf 1 januari 2023 is een automatische prijscompensatie (APC) afgesproken wat koopkrachtbehoud voor de werknemers betekent. 
  • Daarnaast treden CAO-partijen uiterlijk 1 oktober van elk kalenderjaar met elkaar in overleg of er aanleiding bestaat voor een extra verhoging voor het volgend kalenderjaar met ingang van 1 januari van dat jaar.


RVU-regeling
Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een RVU-regeling (eerder stoppen met werken zware beroepen) in het leven geroepen.
Iedere werknemer (niet zijnde UTA) kan maximaal 3 jaar voor zijn pensioen gebruikmaken van deze regeling. De uitkering is maximaal 22.164 euro per jaar bruto in 2021. Voor deze regeling gaan de werkgevers 2 procent van de loonsom reserveren.

Generatiepact
Voorts geldt per 1 januari 2022 een Generatiepact (80/90/100). Werknemers vanaf 60 jaar kunnen vrijwillig deelnemen aan deze regeling die gebaseerd is op 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. Deze regeling wordt middels een budgetregeling uitgevoerd en collectief gefinancierd via een premie aan de Stichting USAG, waar werkgevers de 10 procent loon kunnen declareren.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu