Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao Veiligheidsdomein

Gepubliceerd op 2021-10-07

De partijen bij de cao Veiligheidsdomein (voorheen: cao Beveiliging) hebben deze week een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao gaat in op 1 oktober 2021. De looptijd is twee jaar.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden met 2,63 procent verhoogd.

Ledenraadpleging
Via DigiC zijn de leden van de sector vooraf geraadpleegd. Deze raadpleging vormde de basis voor de onderhandelingen over de lonen, een individueel keuzebudget, een betere pensioenregeling met generatiepact, ophoging van het scholingsbudget en regie over vrije dagen met uitruil van feestdagen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu