Terug naar Kennisbank

Opzeggen of ontbinden?

Opzeggen en ontbinden. Op het eerste gezicht lijken deze twee begrippen hetzelfde te zijn. En ja, in beide gevallen gaat het om het beëindigen van een overeenkomst. Maar in de kern verschillen de twee begrippen toch wezenlijk van elkaar.

Zoals gezegd gaat het in beide gevallen om het beëindigen van een overeenkomst. Denk aan de wens van een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever wil beëindigen of een ondernemer die af wil van een zakelijke overeenkomst met een andere ondernemer omdat deze zijn afspraken niet nakomt. In beide voorbeelden gaat het dus om hetzelfde, namelijk het beëindigen van een overeenkomst. Maar de manier waarop deze beëindiging zal kunnen plaatsvinden, is echter verschillend.

Opzeggen

In het voorbeeld van de werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is er sprake van het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft een andere leuke baan gevonden en wil zijn huidige baan beëindigen. In dat geval zal hij zijn arbeidsovereenkomst moeten opzeggen. Daarbij zal hij doorgaans een opzegtermijn van één (1) maand in acht moeten nemen. En dat is precies een van de belangrijkste kenmerken van opzeggen: de opzegtermijn.

Ontbinden

Bij de ondernemer die de zakelijke overeenkomst per direct wil beëindigen omdat de andere contractspartij zijn afspraken niet nakomt, zal moeten worden overgegaan tot ontbinden. Ontbinden is - kortgezegd - alleen mogelijk als de andere partij niet voldoet aan de gemaakte afspraken. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de andere partij eerst in gebreke moet worden gesteld en de gelegenheid krijgt om alsnog aan de gemaakte afspraken te voldoen. Ontbinden kan door de andere partij te informeren dat tot ontbinden wordt overgegaan, maar kan ook via de rechter.

Waarom belangrijk?

Voordat u tot beëindiging van een overeenkomst wilt overgaan (welk soort overeenkomst dat ook zijn mag), is het goed om te weten of u moet opzeggen of ontbinden. Dit is van belang omdat ontbinden gevolgen kan hebben die u niet had bedoeld, waaronder het betalen van een schadevergoeding als de ontbinding niet terecht was.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu