• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Mode-, Interieur-, Tapijt-en Textielindustrie

juni 2020

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) hebben op 18 juni een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Aanleiding tot het eindbod

Op 11 maart werd er een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao MITT. De leden van de vakorganisaties stemden daarmee in, echter door de Coronacrisis was een meerderheid van de werkgevers onzeker over de toekomst, met als gevolg dat het onderhandelingsresultaat door hen niet werd bekrachtigd. De onderhandelingen werden vervolgens uitgesteld tot juni.

Onlangs is het overleg weer opgestart, waarbij bleek dat de sector het erg zwaar heeft. De werkgevers hebben daarom aangegeven dat er geen mogelijkheid is om een structurele loonsverhoging te geven, maar dat er wel nadrukkelijke behoefte is aan een cao. Daarom hebben de werkgevers een eindbod gedaan.

Looptijd

Een looptijd van 9 maanden, van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Geen structurele loonsverhoging.

Wel een eenmalige uitkering van €150 bruto op basis van een voltijd dienstverband. Deze uitkering wordt in december 20202 betaald.

Medewerkers die in aanmerking komen ontvangen voor 30 november 2020 de laatste eenmalige compensatie van 1,4 procent van het jaarloon voor het vervallen werkgeversdeel van de RAM-premie.

Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling

Bedrijven die een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen op basis van de NOW-regeling, kunnen ervoor kiezen om de eenmalige uitkering van de RAM-premiecompensatie in betaalde vrije tijd te verstrekken. Hierbij is 1,4 procent gelijk aan 3 vrije dagen.

Dispensatiebeleid

Wijziging in het dispensatiebeleid. Dispensatie kan onder de nieuwe cao alleen nog maar worden verleend op basis van de volgende gronden:

  • Bijzondere omstandigheden
  • Nieuwe werkgever
  • Financiële noodzaak
  • Overlap met een andere algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao

Sociaal fonds

De heffing Sociaal Fonds MITT wordt per 1 januari 2021 gecontinueerd op 0,3 procent van de relevante loonsom.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen