• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Mode-, Interieur-, Tapijt-en Textielindustrie

juni 2019

Onderhandelingsresultaat cao Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

De partijen bij de cao Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie hebben in juni 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 15 maanden, namelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Werknemers ontvangen in de maand augustus een eenmalige uitkering van 0,5%. Hetgeen als volgt berekend wordt: 0,5% x (12x het brutosalaris van augustus 2019). In plaats van deze eenmalige uitkering kunnen werkgevers ook kiezen voor het verstrekken van een extra vrije dag. Deze dag wordt naar rato van de voltijd werkweek in het bedrijf of de afdeling berekend op basis van de contractuele uren in augustus2019.

Let op: wanneer uw werkgever er financieel slecht voor staat, kan er door de werkgever een verzoek tot dispensatie van de loonsverhoging worden aangevraagd. Meer hierover leest u in het onderhandelingsresultaat.

Compensatie RAM premie

Werknemers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen eenmalige compensaties voor het vervallen van het werkgeverdeel van de vroegere RAM-premie: in mei 2019: 0,7% van het jaarloon over de periode mei 2018 tot en met april 2019; in oktober 2019: 0,7% van het jaarloon over de periode oktober 2018 tot en met september 2019.

Over de aanwending van het laatste jaar(2020)van het werkgeversdeel van de vervallen RAM-premie worden nog nadere afspraken gemaakt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen