Terug naar Niet-werkende

Juridische onder​​­steuning

Als je een vraag stelt aan onze helpdesk en die besluit dat er meer intensieve bijstand nodig is, dan wordt je dossier overgedragen aan een jurist. Deze zal, naar aanleiding van de vraag die je aan de helpdesk stelde, bepalen wat er nodig is. Vaak zal onze jurist je eerst vragen om aanvullende gegevens toe te sturen en nadat de jurist deze heeft doorgenomen, zal deze met jou afstemmen wat er verder nodig is en met je bespreken wat er in de komende periode moet gaan gebeuren. Dit vraagt voor iedere situatie maatwerk.

Onze juristen behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

  • Ontslagzaken; daarbij je denken aan alle manieren waarop een dienstverband kan worden beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een beeindigingsovereenkomst of omdat je werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend bij de kantonrechter;
  • Arbeidsongeschiktheid: je bent (langdurig) ziek en je start of bent bezig met een re-integratietraject;
  • Allerlei situaties die te maken hebben met uitkeringen, zoals werkloosheid-, ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Als het nodig is om bezwaar te maken tegen een besluit van bijvoorbeeld het UWV of beroep in te stellen, pakken onze juristen dat op;
  • Situaties die te maken hebben met je functioneren of conflicten op je werk; onze juristen adviseren en begeleiden je waar nodig;
  • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden; je werkgever wil je arbeidsvoorwaarden aanpassen;
  • Het loon blijkt niet correct betaald te zijn;

De jurist die jouw dossier behandelt, stemt in de loop van het proces steeds met je af wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn. Deze jurist is jouw vaste contactpersoon zolang dat nodig is in jouw specifieke situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu