gratis Dopper cadeau (t.w.v. 12,50 Euro)Lid worden tijdens de zomeractie
  • vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bedrijfsovername (OR)

Kun je na fusie nog 2 OR-en houden?

Er wordt altijd gezegd: medezeggenschap volgt zeggenschap. Dit geldt ook in dit geval. Het ligt er dus bijvoorbeeld aan wat voor soort fusie het is. Blijven de twee organisaties los van elkaar (als zelfstandige ondernemingen) bestaan, maar komt er een moederbedrijf boven, dan kan het heel goed dat een OR blijft bestaan en er wellicht een COR wordt opgericht voor zaken die over het hele bedrijf gaan. Daarnaast kan het zo zijn dat er 1 bestuurder wordt aangesteld die voor beide organisaties alle besluiten zal gaan nemen, in dat geval de medezeggenschap ook volgen en zal de OR centraal worden.

Naar boven

Er zijn een 50-tal werknemers van een andere organisatie overgekomen naar onze organisatie, hoe zit het met de OR-leden?

In principe zijn er twee mogelijkheden. Men kan kiezen binnen de nieuwe organisatie zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te organiseren waar ook de nieuwe werknemers zich kandidaat voor kunnen stellen en kunnen kiezen (dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van wet overgang van onderneming). Hierbij wordt vaak de afspraak gemaakt dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen tot de nieuwe OR is geïnstalleerd. Als dat niet mogelijk is binnen de structuur die er gekozen is kan er ook gekeken worden om een tijdelijk ondernemingsovereenkomst te maken. Daar kan een uitbreiding van de huidige OR met mensen uit de andere organisatie plaats nemen. Daarna kan men kijken naar aanpassingen op de langere termijn. Wellicht moet het aantal zetels worden aangepast. Daarnaast is het van belang of deze groep medewerkers valt binnen huidige kiesgroepen van de organisatie of dat er wellicht een eigen kiesgroep zou moeten worden opgericht.

Naar boven

Ons bedrijf (A) neemt een ander bedrijf (B) over. Bij B gelden andere arbeidsvoorwaarden en een andere CAO dan bij A. De directie trekt alles gelijk met ingang van het nieuwe jaar, zodat er geen ongelijke behandeling is, omdat de arbeidsvoorwaarden bij B minder goed zijn dan bij A. De OR is helemaal niet op de hoogte gesteld, mag dit?

Vooropgesteld; de werkgever had de OR er zeker bij moeten betrekken. Het betreft namelijk een verandering van een regeling, die geldt voor bedrijf B, dan is er sprake van instemmingsrecht. Bij de overname had de OR ook al ingeschakeld moeten worden, er is dan sprake van adviesrecht.

Naar boven

Delen