Week van het leven

Tijdens de Week van het Leven vragen we aandacht voor de bescherming van het leven. Van het prille begin tot het levenseinde.

Door de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn ‘Het Richtsnoer’ zijn diverse activiteiten ontplooid om hier aandacht voor te vragen.


Bijbelstudie

De RMU heeft speciaal voor de Week van het Leven een 5-daagse Bijbelstudie gemaakt. Hiermee wordt aan de hand van Gods Woord bezinning geboden over onderwerpen die het leven raken, van het begin tot het eind. Voor iedere dag is een Bijbelgedeelte uitgekozen dat past bij de Week van het Leven.
Klik hier voor de Bijbelstudie

Wilt u de Bijbelstudie dagelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u aan via www.rmu.nu/dagelijkse-bijbelstudie


Tour voor het leven

In samenwerking met diverse scholen en instellingen organiseert de RMU diverse bijeenkomsten rondom de beschermwaardigheid van alle fasen van het leven. Er wordt een driedaagse tour gehouden waarin de verschillende aspecten worden belicht. Daarbij worden:

  • studenten in contact gebracht met hun toekomstige werkveld
  • instellingen in de gelegenheid gesteld zich te presenteren als toekomstige werkgever.
  • bezinning rondom de waarde van het leven geboden, met de nadruk op God als Schepper en Onderhouder van al het leven.

 


 

Animatiefilm

Ieder leven is waardevol. In onderstaande video wordt het doel en de waarde van het leven geschetst.
Deelt u deze video ook via social media?

RMU Week voor het Leven from RMU on Vimeo.

Deelt u deze video ook via social media?

Delen