• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Inroosteren bij de feestdagen

13 APRIL 2018

Het voorjaar is begonnen en hiermee ook het “feestdagenseizoen”. Voor veel werknemers betekent dit een aantal extra vrije dagen. Heerlijk. Tegelijkertijd roepen de feestdagen ook vragen op, voor parttimers bijvoorbeeld die nooit op maandag werken en hierdoor in de week van Pasen en Pinksteren geen extra vrije dag hebben. Of voor werknemers werkzaam in een beroep waarbij ook op feestdagen gewerkt moet worden.

Voor hoeveel feestdagen kan ik ingeroosterd worden?

Wat staat er over in de cao VVT?

De cao VVT geeft weinig aan over het werken op feestdagen en kent geen concrete bepaling die aangeeft dat een werknemer op maximaal x feestdagen ingeroosterd kan worden. Wat ik hoor van leden van de RMU, is dat ze op feestdagen die kort achter elkaar volgen (bv. Kerst en oud en nieuw, en Pasen en Pinksteren) op één van de twee worden ingepland.

Bovenstaande is dus gebruikelijk, maar geen hard recht gebaseerd op de cao. De cao geeft wel een aantal richtlijnen voor wat betreft de werktijden. Op grond van artikel 5.3 moet je jaarlijks minimaal 22 weekenden vrij zijn. Verder geeft de cao in artikel 5.1A aan dat de werkgever in overleg met de ondernemingsraad een kader moet opstellen. In dat kader moet aandacht worden besteed aan de werktijden, belangen van de organisatie en belangen van de werknemers. Sub f luidt als volgt:

f. toetsing op een redelijke onderlinge verdeling van lusten en lasten rond de werktijden binnen het team/afdeling;

Op grond van dit artikel kun je afleiden dat het werken tijdens feestdagen zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden onder de collega’s. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fulltimers en parttimers.

En in de cao Gehandicaptenzorg? De cao gehandicaptenzorg kent wel een concrete bepaling en bepaalt in artikel 6.6 dat de werkgever de werknemer kan opdragen onregelmatige diensten - waaronder feestdagen - te werken. Geldt dat voor alle feestdagen? Strikt genomen wel, maar de soep wordt gelukkig niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Artikel 6.4 lid 2 geeft aan dat voor parttime werknemers het naar rato beginsel wordt toegepast met betrekking tot de inzetbaarheid op feestdagen. Overigens biedt de cao ruimte om in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling te treffen. Check dus ook altijd even de interne, met de ondernemingsraad gemaakte afspraken.

GGZ

De regeling in de cao GGZ komt nagenoeg overeen met de regeling in de gehandicaptenzorg. Ook hier geldt dat voor parttimers het naar rato beginsel geldt voor wat betreft inzetbaarheid op feestdagen.

Ziekenhuizen

Ook de cao ziekenhuizen kent dezelfde regeling als de cao’s gehandicaptenzorg en GGZ.

 

Samenvattend

Geen enkele cao geeft aan dat je bijvoorbeeld maximaal de helft van alle feestdagen ingeroosterd kunt worden. Neem bij vragen hierover altijd even contact op met de RMU.

En dan als afsluiter een koude douche. Hoewel de feestdagen landelijk zijn vastgesteld, zijn het niet per definitie doorbetaalde vrije dagen. Dit is afhankelijk van de bepalingen hierover in de cao of in het arbeidsvoorwaardenreglement.

Desondanks, fijne feestdagen!

Marieke van de Beek
Marieke van de Beek is juridisch medewerker Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marieke van de Beek een mail: reageren@rmu.nu.
Delen