• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Winkelmedewerker vindt zondagtoeslag belangrijk

11 MAART 2016

Aan de zondagtoeslag wordt groot belang gehecht. Dat blijkt uit een onderzoek onder 7000 winkelmedewerkers. Voor mij als onderhandelaar is dit natuurlijk erg waardevolle informatie.

Samen met FNV, CNV en werkgeversorganisatie Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) deed de RMU in 2015 een gezamenlijk onderzoek onder medewerkers. Doel was om in beeld te brengen welke arbeidsvoorwaarden het winkelpersoneel belangrijk vindt. Deze week verschenen de uitkomsten in het rapport “Werken in de modedetailhandel”. Dit rapport is een basis voor de komende onderhandelingen over een nieuwe cao.

Zondagtoeslag
Ondanks dat net iets meer dan de helft van de medewerkers niet of weinig op zondag werkt, zien we dat aan de zondagtoeslag een groot belang wordt gehecht. Op een schaal van 100 te verdelen punten voor toeslag op zondag, feestdagen, overwerk, avond of ochtend kregen de zondag- en feestdagentoeslag met afstand de hoogste scores, respectievelijk 32 en 30. De toeslagen voor ’s-ochtends en ’s-avonds kregen met afstand de laagste scores. Van de medewerkers werkte 15 procent meer dan 10 uur op een zondag in de eerste zes maanden van 2015 (in totaal 26 zondagen) en 51 procent van de medewerkers werkte nimmer op een zondag.

Dat kan verklaard worden doordat niet alle winkels in alle steden en dorpen geopend zijn op zondagen. Tegelijkertijd wordt de zondag vaak door medewerkers gezien als een bijzondere dag vanwege sociale en/of religieuze overwegingen. Antwoorden kunnen ook gegeven zijn met het oog op het eventueel in de toekomst op een zondag te (moeten) werken, verder kan de extra aandacht voor de zondag een invloed hebben gehad.

Jongeren hechten relatief minder waarde aan de zondagtoeslag. Op de zondag zien we voor wat betreft de feitelijke inzet van medewerkers een weerspiegeling van alle medewerkers, dit betekent dat er geen sprake is van over- of ondervertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen. Wel zien we dat medewerkers met een ‘0-uren’ contract relatief minder vaak werken op een zondag.

Naast de zondagtoeslag, wordt ook gehecht aan de toeslagen op feestdagen. Aan toeslag bij overwerk, voor werk in de ochtend of werk in de avond wordt door winkelpersoneel relatief minder waarde gehecht. Door logistiek en ander personeel wordt aan avond- en ochtendtoeslag meer waarde gehecht.

Lees ook: Winkelpersoneel vindt zondagtoeslag belangrijkste toeslag

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen