Senior

Filter op:
Artikelen laden...
Artikelen

Ouder & Wijzer | Woord vooraf

De Ouder & Wijzer die voor u ligt is een praktische wijzer bij het ouder worden. We willen graag ten behoeve van onze leden actueel blijven. Een van de kenmerken van onze tijd namelijk is dat er veel verandert. Soms zijn er gebeurtenissen waardoor veranderingen in een stroomversnelling raken en je je de vraag stelt: ‘Wordt het wel weer zoals het vroeger was?’ Denk maar aan de coronacrisis. Er is geen terrein waarop de gevolgen niet zicht- en merkbaar zijn.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer

RMU Senior wil graag ten behoeve van haar leden actueel blijven. Dat doen we onder andere door de uitgaven van de brochure 'Ouder & Wijzer'. Deze brochure bevat tal van onderwerpen die van praktische aard zijn. Ze variëren van de gevolgen van pensionering naar aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk. We hebben deskundigen bereid gevonden om hun kennis en ervaring op papier te zetten en met ons te delen, zodat u echt iets met de informatie kunt. Naast de praktische thema’s besteden we aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met onze identiteit. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. Vandaar dat het eerste dat u in deze brochure leest een overdenking is die aan dat Boek ontleend is. Het gaat over een 80-jarige. In de brochure is ook een artikel opgenomen over het levenseinde. We hoeven niet oud te zijn om te sterven. Augustinus schreef indringend over de afname van de levenstijd. Hij vond het eigenlijk vreemd dat met een verjaardag een jaar werd opgeteld, terwijl er een jaar van de levenstijd afgegaan was. Dat is een les die we ook in de Bijbel lezen: Leer ons onze dagen tellen. Die Bijbeltekst is de titel van een boekje van de bekende oefenaar van Driebergen, Wulfert Floor. Als een rode draad loopt door dit werk de boodschap: ‘Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.’ Wat is het dan nodig om gewassen te zijn door het dierbare bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. Daarmee kunnen we dit leven door en uit. Wat kunnen we elkaar beter toewensen.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Nalatenschap

Erfrecht, (levens)testament, schenk- of erfbelasting... Misschien bent u al eens met uw notaris in gesprek geweest over uw nalatenschap. Het is ook mogelijk dat u op een andere manier met dit onderwerp in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op onderwerpen die betrekking hebben op de nalatenschap.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Wonen bij het ouder worden

Bij het ouder worden is de huidige tendens om zo lang mogelijk op je zelf te blijven wonen. Soms is daarvoor een aanpassing aan de woning nodig. In andere gevallen is een verhuizing naar een kleinere of aangepaste woning gewenst. Redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn: achteruitgaande gezondheid, niet uit de voeten kunnen met hulpmiddelen zoals een rollator, aanpassingen die te duur zijn, te veel onderhoud aan de woning en/of tuin, te grote woning, weinig winkels of kerk in de buurt, enzovoort.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Gezondheid bij het ouder worden

‘We willen wel oud worden, maar niet oud zijn’ en ‘Ouderdom komt met gebreken’. Het zijn bekende uitdrukkingen in het dagelijks leven. We willen wel oud worden, maar zo lang mogelijk gezond blijven. Maar wat verstaan we onder gezondheid? De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: ‘gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. Deze definitie is in 2011 herzien door Machteld Huber, voormalig huisarts en onderzoekeren luidt nu: ‘gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. In dit hoofdstuk richten we ons op gezondheid bij het ouder worden.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Nadenken over het levenseinde

Jonge mensen kunnen sterven, oude mensen moeten sterven.” Het is een zin die nogal eens klinkt. Een indringende zin. Juist als we ouder zijn is het goed over onderwerpen na te denken die het levenseinde aangaan. Hoe aangrijpend dat ook is. Of misschien júist omdat het zo aangrijpend is. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen beschreven die het levenseinde betreffen.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Hoe houd ik het vol?

Veel oudere werknemers slepen zichzelf naar de eindstreep van hun werkzame leven. En dat is niet verwonderlijk. Zij begonnen vaak op jonge leeftijd te werken en deden in hun arbeidzame leven wellicht veel meer lichamelijk zwaar werk. Dat heeft zijn weerslag op de fitheid aan het einde van de loopbaan. En ook nog, veel ouderen van nu moeten langer doorwerken voor hun pensioneringsleeftijd.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Met pensioen. En nu...?

Samen keken ze uit naar het moment dat Johan met pensioen zou zijn. Van zijn werkgever kreeg Johan samen met zijn vrouw Martha ruim voor zijn pensionering een training ter voorbereiding op zijn pensioen aangeboden. “Niet nodig,” wuifde Johan het aanbod weg, “ik vermaak me wel, hoor!”. Martha had op haar beurt ook geen behoefte aan een dergelijke cursus. Voor haar veranderde niet zoveel. Sinds de geboorte van hun kinderen was zij immers al thuis...

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Mantelzorg

Hoe ouder wij worden, des te groter is de kans dat wij mantelzorger van een naaste worden. Onze ouders worden oud, soms ziek, en langzamerhand, soms zelfs onbewust, nemen kinderen steeds meer taken over. Ook in een huwelijk kan de man of de vrouw ziek worden en de gezonde wederhelft steeds meer taken overnemen. Vaak begint een rol- en taakverandering als het om huishouden of administratie gaat.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid

In Nederland en misschien nog wel meer in christelijk Nederland kennen we veel vrijwilligers. Mogelijk bent u ook wel vrijwilliger, bij de kerk of de plaatselijke kringloopwinkel. Ook binnen de zorg en de sport zijn veel vrijwilligers actief. Als u vrijwilliger bent, is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Uiteraard bent u geen vrijwilliger om een geschil te krijgen, maar u weet nooit wat er onverhoopt op u afkomt.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Pensioen in zicht

De één kijkt er al jaren naar uit. De ander ziet er als een berg tegenop. Hoe dan ook, als u met pensioen gaat, verandert er heel wat.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Werken en mantelzorg verlenen. Hoe combineer ik dat?

De combinatie van werk en mantelzorg kan erg pittig zijn. In dit hoofdstuk bezien we de combinatie werken en mantelzorg verlenen. In dit artikel over mantelzorg hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de sociale aspecten van mantelzorg.

Verder lezen