Meer weten over cao, arbeidsvoorwaarden, nieuws en visie?

Zoek op deze pagina informatie die voor jou is. Een nieuwsbericht, een loonsverhoging, een interview of opinie-stuk. Er is genoeg te vinden.

Filter op:
Artikelen laden...
Video & Podcast

Verbinden van generaties

Verder lezen
Video & Podcast

Solidariteit, respect en een stevige organisatie achter je..

Verder lezen
Visie & Standpunten

Arbeidsvoorwaardennota 2022

Verder lezen
Actueel

RMU dankbaar voor plannen arbeidsmarkt in coalitieakkoord

Verder lezen
Actueel

Arbeidsvoorwaardennota 2022 is gereed

Verder lezen
Actueel

RMU heeft een zetel in OR politie-eenheid Oost-Nederland

Verder lezen
Artikelen

Senioren Special 2021/2022

Goed voorbereid met pensioen, loopbaancoaching voor senioren en bezinning. Onderwerpen die allemaal aan bod komen in de Senioren Special 2021/2022. Wilt u dit magazine ontvangen? Vul onderstaand formulier in en ontvang de Senioren Special thuis.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Woord vooraf

De Ouder & Wijzer is een praktische wijzer bij het ouder worden. We willen graag ten behoeve van onze leden actueel blijven. Een van de kenmerken van onze tijd namelijk is dat er veel verandert. Soms zijn er gebeurtenissen waardoor veranderingen in een stroomversnelling raken en je je de vraag stelt: ‘Wordt het wel weer zoals het vroeger was?’ Denk maar aan de coronacrisis. Er is geen terrein waarop de gevolgen niet zicht- en merkbaar zijn.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer

RMU Senior wil graag ten behoeve van haar leden actueel blijven. Dat doen we onder andere door de uitgaven van de brochure 'Ouder & Wijzer'. Deze brochure bevat tal van onderwerpen die van praktische aard zijn. Ze variëren van de gevolgen van pensionering naar aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk. We hebben deskundigen bereid gevonden om hun kennis en ervaring op papier te zetten en met ons te delen, zodat u echt iets met de informatie kunt. Naast de praktische thema’s besteden we aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met onze identiteit. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. Vandaar dat het eerste dat u in deze brochure leest een overdenking is die aan dat Boek ontleend is. Het gaat over een 80-jarige. In de brochure is ook een artikel opgenomen over het levenseinde. We hoeven niet oud te zijn om te sterven. Augustinus schreef indringend over de afname van de levenstijd. Hij vond het eigenlijk vreemd dat met een verjaardag een jaar werd opgeteld, terwijl er een jaar van de levenstijd afgegaan was. Dat is een les die we ook in de Bijbel lezen: Leer ons onze dagen tellen. Die Bijbeltekst is de titel van een boekje van de bekende oefenaar van Driebergen, Wulfert Floor. Als een rode draad loopt door dit werk de boodschap: ‘Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.’ Wat is het dan nodig om gewassen te zijn door het dierbare bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. Daarmee kunnen we dit leven door en uit. Wat kunnen we elkaar beter toewensen.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Nalatenschap

Erfrecht, (levens)testament, schenk- of erfbelasting... Misschien bent u al eens met uw notaris in gesprek geweest over uw nalatenschap. Het is ook mogelijk dat u op een andere manier met dit onderwerp in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op onderwerpen die betrekking hebben op de nalatenschap.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Wonen bij het ouder worden

Bij het ouder worden is de huidige tendens om zo lang mogelijk op je zelf te blijven wonen. Soms is daarvoor een aanpassing aan de woning nodig. In andere gevallen is een verhuizing naar een kleinere of aangepaste woning gewenst. Redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn: achteruitgaande gezondheid, niet uit de voeten kunnen met hulpmiddelen zoals een rollator, aanpassingen die te duur zijn, te veel onderhoud aan de woning en/of tuin, te grote woning, weinig winkels of kerk in de buurt, enzovoort.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Gezondheid bij het ouder worden

‘We willen wel oud worden, maar niet oud zijn’ en ‘Ouderdom komt met gebreken’. Het zijn bekende uitdrukkingen in het dagelijks leven. We willen wel oud worden, maar zo lang mogelijk gezond blijven. Maar wat verstaan we onder gezondheid? De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: ‘gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. Deze definitie is in 2011 herzien door Machteld Huber, voormalig huisarts en onderzoekeren luidt nu: ‘gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. In dit hoofdstuk richten we ons op gezondheid bij het ouder worden.

Verder lezen