Wat zijn vitale beroepen, en wat betekent dat voor mij als ik een vitaal beroep heb?

De overheid heeft een lijst met vitale beroepen gepubliceerd:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Let op: deze lijst kan aangepast worden!


Als u een vitaal beroep hebt, en als enige voor kinderen zorgt, kunt u uw kinderen naar school of de kinderopvang brengen. Dit geldt ook als uw echtgenoot/echtgenote ook een vitaal beroep heeft. Zo niet, dan zult u (althans bij de huidige stand van zaken) in eerste instantie zelf de kinderen moeten opvangen. Maar let wel: het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Waar het om gaat is dat er opvang geregeld wordt, zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Dus: als slechts één van de ouders een vitaal beroep heeft en oppas of opvang van de kinderen kan niet zelf geregeld worden, dan bestaat er alsnog recht op opvang.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen