Veelgestelde vragen

Filter op:
Artikelen laden...
Veelgestelde vragen

Ondernemingsraad

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Waarom werk ik?

Zelfontplooiing, dat is wat vaak centraal staat. Immers, we hebben talenten gekregen. En die mogen en moeten we gebruiken. Anderen werken om geld te verdienen of om iets nuttigs te doen. Mooie, begrijpelijke redenen. Maar bij deze motieven lijkt het alleen maar om onszelf te draaien. Mijn talent. Mijn geld. Mijn tijd.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Zeg ik iets van een vloekende collega?

Veel mensen storen zich aan ruw taalgebruik en vloeken. Men vindt het onfatsoenlijk, ruw of storend. Voor een christen gaat het bezwaar tegen vloeken echter nog veel dieper. Een vloek is een ontheiliging van God’s Naam. En God’s Naam zegt iets over Wie Hij is. Als iemand vloekt, on-eert iemand dus God. Dat steekt een christen diep.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Wijzigen functioneringssysteem

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Heb ik recht op een jubileumuitkering?

In de praktijk komt het steeds minder voor, dat werknemers lang bij dezelfde werkgever werken. Werk je 25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever dan kan het zijn dat je een jubileumuitkering ontvangt. Soms staat in de cao dat je aanspraak kunt maken op deze uitkering. Is dit niet schriftelijk vastgelegd in een cao of bedrijfsreglement, dan is de werkgever niet verplicht om een jubileumuitkering te betalen. De belastingdienst hanteert in sommige situaties fiscaal gunstige regelingen bij het uitbetalen van jubileumuitkeringen.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Wat betaal je voor het lidmaatschap?

Het lidmaatschap is opgezet naar draagkracht. Hogere inkomens betalen meer dan mensen met een kleine baan. Op het moment dat u lid wordt, gaat u een jaarlidmaatschap aan dat loopt van kalenderjaar tot kalenderjaar. U kunt de contributie echter wel gespreid over het jaar betalen. De RMU is een vereniging. U betaalt dus contributie en geen abonnementsgeld of iets dergelijks.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Kan ik direct geholpen worden?

Ja, dat kan, maar dan moet je wel direct lid worden. In sommige gevallen zijn er extra kosten aan verbonden.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Ziektewetuitkering

Verder lezen
Veelgestelde vragen

WIA

Wat is een wia-uitkering? Wat kan de RMU voor mij doen?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

WAO

Heb ik (nog) recht op een WAO-uitkering? U heeft alleen recht op een WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsuitkering)-uitkering als u op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontving.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Komen er nog meer compensatieregelingen voor de getroffen sectoren?

Komen er nog meer compensatieregelingen voor de getroffen sectoren?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Werktijden

In de arbeidstijdenwet zijn regels vastgelegd over werktijden, pauzes ed van werknemers. Dit is ter bescherming van te lange dagen werken, maar ook om de balans tussen werk en privé goed te houden. Zie ook https://www.arbeidstijdenwet.nl/

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Vakantie

Vragen over je vakantiedagen? Of wil je weten of je recht hebt op een vakantie? Dit artikel vertelt je meer.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Verlofregelingen

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waardoor het mogelijk is om na de geboorte van een kind tijdelijk minder te gaan werken, zonder dat de uren in de arbeidsovereenkomst definitief worden aangepast.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Zorgverlof

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Staken en Acties

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Pensioen en AOW

Uw pensioen is lange tijd een onderwerp waar je niet aan wil en hoeft na te denken. Maar aan het einde van de loopbaan kunnen er zo maar vragen ontstaan. De RMU zet er een aantal op een rij.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Loon

Verder lezen
Veelgestelde vragen

IOAW-uitkering

Verder lezen
Veelgestelde vragen

IOW-uitkering

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Wat als een toeleverancier of afnemer zegt dat hij zijn afspraken niet waar kan maken door het coronavirus?

Wat als een toeleverancier of afnemer zegt dat hij zijn afspraken niet waar kan maken door het coronavirus?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

De tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Verder lezen