Terug naar Werknemer

Onderhandelen voor jou en je collega's

De RMU komt op voor de belangen van jou en jouw collega's. Dit doen we door regelmatig op bezoek te gaan bij organisaties, bijvoorbeeld in geval van reorganisaties, of gewoon om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. In deze gesprekken wordt de stand van zaken binnen het bedrijf besproken en worden collectieve vraagstukken besproken. We voeren deze gesprekken in een divers aantal soorten organisaties binnen de verschillende cao’s. Zo kunt u ons bijvoorbeeld tegenkomen in diverse zorginstellingen, het onderwijs, de Retail en de maakindustrie.

De RMU is betrokken bij diverse cao’s. Daarin onderhandelt de RMU voor haar werknemersleden. Onze leden hebben inspraak in de thema’s die op de cao-tafel worden besproken.

Een bedrijf blijft nooit hetzelfde. Soms komt een bedrijf zelfs in zwaar weer terecht waardoor er medewerkers het bedrijf moeten verlaten. Dan is er sprake van een reorganisatie. Op dat moment krijgt u te maken met onze afdeling collectieve belangenbehartiging. Namens haar leden onderhandelen wij over het voorkomen, of verzachten van de sociale en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een reorganisatie. Dit krijgt zijn vorm in een sociaal plan.

De RMU krijgt als vakorganisatie geregeld fusiemeldingen. Als twee of meer bedrijven willen fuseren zal de RMU in gesprek gaan met de beide ondernemingen. In deze gesprekken wordt gesproken over de reden voor de fusie en wat hierin het toekomstperspectief voor medewerkers is. Vaak wordt in deze situatie een sociaal overdrachtsprotocol afgesproken.

De RMU neemt ook deel aan een aantal lokale overleggen bij gemeenten door heel Nederland. In deze overleggen worden nog een aantal lokale arbeidsvoorwaarden overeen gekomen, en worden overige belangen van de ambtenaren behartigd.

  • Ondersteuning Ondernemingsraden/Medezeggenschapsraden

De RMU adviseert Ondernemingsraden en medezeggenschapsraden op thema’s die voortvloeien uit de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Scholen. Denk hierbij aan ondersteuning bij het oprichten van een OR of het geven van trainingen bij MR’en. En daarnaast organiseren wij regelmatig een OR-congres, om OR-leden meer toe te rusten, en in staat te stellen om met elkaar te netwerken.

  • Lobby

De RMU stelt jaarlijks een arbeidsvoorwaardennota op. In deze arbeidsvoorwaardennota komen de speerpunten voor het nieuwe jaar naar voren. Hierbij kunt u denken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de klassieke loonsverhoging maar ook aan de toekomst van de arbeidsmarkt. De arbeidsvoorwaardennota vormt de basis voor onze lobby in Den Haag.

De RMU Werknemers houdt in de gaten welke cao’s in Nederland worden afgesloten. Als er ergens een akkoord is bereikt over een nieuwe cao worden de RMU-leden op hierover geïnformeerd.

De RMU stelt zich in deze gesprekken op als een betrouwbare gesprekspartner. In overleg met werkgevers zijn wij op zoek naar oplossingen die voor zowel werkgevers en werknemers een constructieve bijdrage leveren. In onze gesprekken vinden wij inspraak van leden op de voor- en achtergrond belangrijk. Op die manier kunnen wij in de gesprekken met werkgevers weloverwogen alle standpunten meewegen. Bent u benieuwd wat de RMU collectief voor u kan betekenen? Nodig ons dan gerust uit op gesprek.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu