Actueel

Filter op:
Artikelen laden...
Actueel

RMU wijzigt statuten na 15 jaar

Verder lezen
Actueel

Waarom hijsen we de rode vlag (niet)?

Verder lezen
Actueel

Oranje boven week bij de RMU!

Verder lezen
Actueel

ALV sector Gezondheidszorg & Welzijn

Op 28 juni 2021 houdt de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze ALV is digitaal. Leden van de sector Gezondheidszorg & Welzijn hebben tot 21 juni 2021 de gelegenheid vragen stellen die u normaliter tijdens de (fysieke) ledenvergadering zou stellen. Deze vragen worden dan uiterlijk op 28 juni 2021 op deze website beantwoord. Heeft u een vraag die zich niet leent voor schriftelijke beantwoording? Dan kunt u deze stellen tijdens de digitale ALV.

Verder lezen
Actueel

Terugkijken: RMU verkiezingsdebat

Op 15 maart hield de RMU een verkiezingsdebat over onderwerpen die de RMU aangaan: zorg, zondagsrust, wonen en een leven lang leren. Te gast waren Hilde Palland (CDA), Mirjam Bikker (CU) en Chris Stoffer (SGP). Bij het jongerendebat waren Tom de Nooijer (SGP), Tim Kuijsten (CU) en Robbert van Ettekoven (CDA).

Verder lezen
Actueel

Schijnconstructie bij Tupperware

Verder lezen
Actueel

Initiatief RMU en VRCL: Kerken, bid!

Verder lezen
Actueel

Oproep sociale partners cao Retail Non-Food

Verder lezen
Actueel

Goede voornemens vanuit het hart

Onze goede voornemens aan het begin van het jaar stranden meestal al na enkele weken, maar als je een voornemen vanuit het hart maakt dan ligt daar een diepere laag onder en ben je haast vanzelfsprekend gemotiveerd om dat voornemen ook (blijvend) uit te voeren.

Verder lezen
Actueel

Column Harm Roeten | Uit de oude doos... het MTO

Het is amper 2002 en er wordt binnen een organisatie een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) aangekondigd. Een paar maanden later is het zover; het MTO wordt gehouden. De resultaten zijn een kleine maand later bekend. Voor de Ondernemingsraad is medewerker-tevredenheid een aangelegen punt. En de Ondernemingsraad was zeer benieuwd naar de acties die het management had uitgezet als reactie op het MTO. In de RMU-katern Ambtenaren van februari 2005 wordt hierop teruggeblikt. Maar.....hoe ziet dat er in 2021 uit denk je dan.

Verder lezen
Actueel

Namen winactie zijn bekend!

Verder lezen
Actueel

RMU bestuurder Jan Kloosterman: 'Elke vakman verdient respect.' 

Verder lezen
Actueel

5 quotes van een immunoloog om over na te denken

Tijdens onze livestream was immunoloog Marjolein van Egmond te gast, om allerlei vragen over de corona vaccins te beantwoorden. Welke bijzondere quotes heeft zij gezegd en op welke manier kijkt zij naar de vaccins?

Verder lezen
Actueel

Ik een prik? Waarom zou ik?

Dit artikel is geschreven content en biedt een samenvatting van livestream II, die gehouden is op 19 januari 2021. De livestream ging over het vaccin. Te gast waren onder andere ds. P.C. Hoek, prof.dr. Marjolein van Egmond en mr. Jan Schreuders.

Verder lezen
Actueel

RMU wil uitzondering geestelijke verzorgers bij avondklok

De RMU bepleit dat geestelijke verzorgers ook tijdens de avondklok naar ernstig zieken of stervenden moeten kunnen gaan om hun bijstand te verlenen. Helaas wordt deze beroepsgroep op dit moment gemist in de lijst van noodzakelijke werkzaamheden. RMU bestuurder Jan Kloosterman: 'Geestelijk verzorgers zijn nodig, omdat het mensen steun en troost geeft. En dat is juist wat we nu nodig hebben.'

Verder lezen
Actueel

RMU is blij met leerstoel W.A. Zondag

Dominee Zondag is benoemd als bijzonder hoogleraar 'Kerk, Recht en Samenleving aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). De RMU en de TUA stellen de leerstoel met omvang 0,2 fte samen in. Mr. dr. W.A. Zondag was voordat hij predikant werd jarenlang werkzaam als hoogleraar arbeidsrecht aan de RU Groningen. RMU bestuurder Jan Kloosterman is blij met deze benoeming: ‘De RMU levert hiermee een herkenbare bijdrage aan het onderzoek op het snijvlak van werk en geloof. Met dit onderzoek wordt er nieuwe kennis toegevoegd met een arbeidsrechtelijke en tegelijk bezinnende scoop.’ Herman Selderhuis is rector van de TUA en geeft aan: ‘De leerstoel sluit precies aan bij de groeiende behoefte die theologie, kerk en kerkrecht hebben aan gedegen juridische kennis. Daarbij brengt prof. mr. dr. Zondag veel kennis en ervaring op deze gebieden met zich mee’

Verder lezen
Actueel

Terugkijken livestream 'Vaccinatiedwang?'

Verder lezen
Actueel

Visie '21: Neem de tijd!

Verder lezen
Actueel

Geen zorgen, maar zorgen!

Goede zorg is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor mensen die deze sector draaiend houden. Het hoge ziekteverzuim, dat naar verwachting steeds verder oploopt, brengt dit in gevaar. De inzet van zorgprofessionals is keihard nodig. Juist nu! En dat moeten we met elkaar mogelijk maken. Mede namens de ca. 4500 leden van de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn roepen wij het kabinet op om het ziekteverzuim terug te dringen door de volgende zaken te faciliteren en in acht te nemen bij besluitvorming.

Verder lezen
Actueel

Standpunt RMU over indirecte vaccinatieplicht

Verder lezen
Actueel

Zorggroep Noordwest Veluwe: helden van de zorg 2020!

Verder lezen
Actueel

RMU reactie op ontslagen IHC

Verder lezen
Actueel

OR verslag dinsdag 3 november

Verder lezen
Actueel

Dankdag voor Bouwnijverheid

Verder lezen
Actueel

Dankdag voor Gezondheidszorg & Welzijn

Verder lezen
Actueel

Politie & Ambtenaren #dankdag

Verder lezen
Actueel

Voedsel & Groen #dankdag

Verder lezen
Actueel

Column | Coronalessen van Martin Luther King

Lege bussen en treinen in de spits. Niet meer samen de bouwkeet in voor een kop koffie, maar om de beurt in kleine groepjes. Schoolkinderen en vergaderpapa’s die zich op werkdagen verdringen om dezelfde laptop. Thuis, welteverstaan. Grote ophef over een minister die op zijn bruiloft zijn nieuwe schoonmoeder een kus geeft.

Verder lezen
Actueel

5 handreikingen in de tweede coronagolf

Verder lezen
Actueel

High five voor jou!

Verder lezen
Actueel

Bidt en dankt u mee?

Verder lezen
Actueel

Bestuurslid William den Hertog stelt zich voor

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Ruim twee jaar geleden ben ik door voorzitter Frans Schaddelee (een goede kennis en ooit mijn eerste stagebaas) gevraagd lid van het bestuur van de sector Voedsel & Groen te worden. Ik had daarvoor wel van de RMU gehoord maar mij nog nooit verdiept in de organisatie. Ook nog nooit nodig gehad gelukkig. Inmiddels is deze kennis over de RMU aardig bijgespijkerd en vindt ik het belangrijk om hiervan deel uit te maken. In een wereld die steeds minder van God wil weten is het van belang dat er een organisatie als de RMU is die vanuit bijbels perspectief kennis wil delen en ondersteuning geeft waar nodig, ook in deze tijd van corona.

Verder lezen
Actueel

Blij met bredere toegang tot steun voor bedrijven

Verder lezen
Actueel

Samen delen, samen...

Verder lezen
Actueel

Deze coronaregels zijn aangescherpt

Verder lezen
Actueel

Mooi! Het kabinet heeft naar ons geluisterd!

Jan Kloosterman: “Heel mooi dat het kabinet geluisterd heeft naar onze oproep van Prinsjesdag om tot een investeringsfonds te komen! Goed dat er nu met substantiële middelen invulling wordt gegeven aan ‘een leven lang leren’.

Verder lezen
Actueel

Groei!

De RMU geeft betekenis aan jouw werk! Werk je vanuit je drive, je talenten en je capaciteiten? Dan maak je jezelf, je team en werkgever blij met jouw creativiteit en inbreng! Leer van feedback, groei in je functie en denk na over jouw impact in je werk en omgeving. Door te kiezen voor de RMU, neem jij verantwoordelijkheid voor je loopbaan. Ook steunen wij je om naar je werk te kijken vanuit je christen-zijn.

Verder lezen
Actueel

Jaarverslag en her-/verkiezing bestuursleden sector Gezondheidszorg & Welzijn

Op maandag 21 september 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering van de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn plaats. Tijdens deze vergadering werd het Jaarverslag 2019 gepresenteerd. Het jaarverslag kunt u vinden via de website. Nella Verschuur is tijdens deze ALV als bestuurslid herkozen. Marleen Poppe is verkozen en officieel toegetreden tot het bestuur. Marleen bekleedt de functie van secretaris.

Verder lezen
Actueel

Bijbelstudie Week van het leven 2020

De sector Gezondheidszorg & Welzijn heeft speciaal voor de Week van het Leven de 5-daagse Bijbelstudies gemaakt. Hiermee wordt aan de hand van Gods Woord bezinning geboden over onderwerpen die het leven raken, van het prille begin tot het levenseinde. Voor iedere dag is een Bijbelgedeelte uitgekozen dat past bij de Week van het Leven. Het zijn geen gewone dagboekstukjes, maar kleine Bijbelstudies die op de tekst zijn gericht. De leesvragen volgen de tekst. Eerst is er een korte inleiding, vervolgens lees je het Bijbelgedeelte. Je probeert zelf het Bijbelgedeelte te begrijpen en toe te passen met de vragen. Tot slot is steeds de kern verwoord om te onthouden. De Bijbelstudies zijn geschikt voor stille tijd, maar ook bruikbaar in het gezin.

Verder lezen
Actueel

Week van het leven 2020

Elk leven is belangrijk en een mensenleven is waardevol. Elk mensenleven doet ertoe, vanaf het allerprilste begin tot aan het einde toe. Daar maakt u zich toch ook hard voor? De waarde van het leven doortrekt elk vlak van de samenleving, ook de arbeidsmarkt. Misschien werk je in een verzorgingstehuis, in de gehandicaptenzorg of als kraamverzorgster en ben je elke dag in de weer om een waardevol leven te verzorgen en beschermen. Hulde aan de mensen die hun capaciteiten inzetten om waarde te waarborgen. Elk leven is waardevol, maar niet iedereen ziet dat in. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen bewustwording creëren over de onnoemelijke waarde van het leven. Helpen u en jij mee? Ga naar weekvanhetleven.nl en maak een nationale campagne mogelijk. Het geluid voor het leven is meer dan ooit nodig!

Verder lezen
Actueel

Prinsjesdag 2020: De ingrijpende keuzes worden vooruit geschoven

Verder lezen
Actueel

RMU wil investeringsfonds voor sociale duurzaamheid

Verder lezen
Actueel

Vindt het kabinet de zzp'er nog wel belangrijk?

Het kabinet heeft gisteren op Prinsjesdag bekend gemaakt welke maatregelen zij voor de komende jaren op de planning hebben. Ook voor ondernemers zijn er veranderingen op komst. Een daarvan licht ik er uit: de verdere versobering van de zelfstandigenaftrek.

Verder lezen
Actueel

Download | Model Thuiswerkovereenkomst

Verder lezen
Actueel

Vaccinatie alleen is niet de successleutel

Corona houdt de wereld in alle opzichten in haar greep en dus is de discussie onvermijdelijk: Als er een vaccin komt, hoe gaan we dat inzetten? En worden alle zorgmedewerkers verplicht om zich te laten vaccineren?

Verder lezen
Actueel

Steeds meer jongeren zonder baan

Verder lezen
Actueel

"Ongelofelijk interessant en leerzaam"

Verder lezen
Actueel

Sociale duurzaamheid en (her)waardering van de zorg

De RMU is van mening dat de (her)waardering van de zorg veel meer is dan alleen het structureel verhogen van salarissen. Waardering voor beroepssectoren hangt samen met sociale duurzaamheid, en een prachtig bruikbaar voorbeeld hiervan is om het omscholingsbeleid en de opleidingen voor de zorgsector eens te herorganiseren.

Verder lezen