Moet ik wel of niet maar mijn werk?

Zoals hierboven aangegeven is het advies van de overheid om bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Ook roept de overheid op om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Ongeacht of op het werk reëel besmettingsgevaar dreigt, is het advies van de overheid om thuis te werken.

Wanneer de werknemer gedurende de afgelopen weken gereisd heeft in gebieden waarin zich een groot aantal besmettingsgevallen heeft voorgedaan of als de werknemer last heeft van de luchtwegen, verkoudheidsverschijnselen of griepverschijnselen is het noodzakelijk dat de werknemer voorlopig thuiswerkt, de klachten in de gaten houdt en bij koorts contact opneemt met de huisarts of de lokale GGD. Is thuiswerken niet mogelijk, dan is het in deze situatie beter als de werknemer gewoon thuis blijft en geen werkzaamheden verricht. Ook indien de werknemer huisgenoot is van een persoon die met corona besmet is, kan hij / zij beter thuis blijven en in quarantaine gaan.

Overleg altijd met de werkgever. Mogelijk dat u als uitkomst van dit overleg toch verplicht bent om te komen werken (tenzij dat u ziekteverschijnselen heeft), met name in die situaties waarin thuis werken (wegens de aard van het werk of de middelen die daarbij nodig zijn) niet te realiseren is.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen