Na twee jaarcontracten automatisch een vast contract?

Ik heb nu twee keer een jaarcontract gehad bij mijn werkgever. Wordt een volgend contract nu automatisch een vast contract?

Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels voor opeenvolgende tijdelijke contracten gewijzigd. Voorheen was het mogelijk maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar overeen te komen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar overeen te komen. Wil de werkgever u geen vast contract geven, maar op termijn u wel weer in dienst nemen, dan moet er een onderbreking zijn van minimaal zes maanden en een dag. Vanaf dat moment gaat de keten van maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar weer opnieuw lopen. Zit er een onderbreking tussen van slechts drie maanden, dan loopt de oude ketenregeling van drie contracten in twee jaar tijd gewoon door. Het laatste contract is dan automatisch een vast contract.
Mocht de werkgever besluiten om u na afloop van het tweede jaar niet langer in dienst te houden, dan moet de werkgever dit een maand voor het einde van het dienstverband schriftelijk aan u laten weten. Vergeet de werkgever deze aanzeggingsplicht, dan is hij een schadevergoeding aan u verschuldigd die gelijk is aan het loon over de periode van het niet melden. De maximale vergoeding is dus een maandloon indien de werkgever niet (tijdig) aanzegt of uw dienstverband al dan niet wordt voortgezet.

Heeft u behoefte aan beter en meer verdiepend advies op punten uit een arbeidsovereenkomst? Als u lid bent kunt u gelijk het vragenformulier invullen en wordt uw vraag direct in behandeling genomen. Bent u nog geen lid bij de RMU dan biedt ons informatiepakket uitkomst.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen