Wanneer eindigt mijn arbeidsovereenkomst?

Ik heb een tijdelijk contract dat afloopt. Wanneer moet mijn werkgever mij uiterlijk laten weten of het contract verlengd wordt?

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt – tenzij anders is afgesproken – automatisch als de looptijd van het contract eindigt. Desalniettemin heeft een werkgever bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer wel de plicht om je minimaal 1 maand voordat het contract afloopt te laten weten of hij het dienstverband na het einde wel of niet wil voortzetten. Je weet dan of je mogelijk naar ander werk moet zoeken. Als hij het dienstverband wil voortzetten, moet hij daarbij aangeven onder welke voorwaarden zodat je kunt afwegen of voortzetting wenselijk is (art 7:668 BW). Dit geldt ook als het al je tweede of derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is bij je werkgever, als het maar een contract is van 6 maanden of langer.

Als je werkgever vergeet om een maand voor het einde van rechtswege schriftelijk door te geven of het dienstverband wordt voortgezet, zal het dienstverband wel van rechtswege eindigen. Het vergeten van de aanzegging heeft namelijk niet tot sanctie dat het dienstverband voortgezet moet worden.

De sanctie op het niet of niet juist aankondigen van het wel of niet voortzetten van het dienstverband, is dat de werkgever een schadevergoeding moet betalen (art 7:668 BW). De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het loon over de tijd dat de werkgever vergat de aanzegging juist te doen. Dat is dus een schadevergoeding van een maand loon als de werkgever volledig verzuimt de melding te doen voor het einde van het contract. Een werkgever die te laat doorgeeft of het contract wordt verlengd, betaalt een vergoeding over de vertraging. Is je werkgever 9 dagen te laat met aanzeggen, dan moet hij een schadevergoeding betalen gelijk aan je loon naar rato over die maand (bijvoorbeeld 9/31 x het loon). Die schadevergoeding is ook verschuldigd als de werkgever het dienstverband wel voortzet. Een vergoeding moet er ook betaald worden als naast de voortzetting niet wordt aangegeven tegen welke voorwaarden het dienstverband wordt voortgezet of als de aanzegging niet schriftelijk heeft plaatsgevonden. Je zult de boete wel binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst moeten vorderen, anders kan dit niet meer.
De aankondiging van het wel of niet voortzetten van het contract, geldt niet voor dienstverbanden korter dan 6 maanden en evenmin voor dienstverbanden waarvoor de einddatum afhankelijk is van omstandigheden, zoals afronding van een project of vervanging van een zieke werknemer.

Heb je behoefte aan beter en meer verdiepend advies op punten uit een arbeidsovereenkomst? Als je lid bent kun je gelijk het vragenformulier invullen en wordt je vraag direct in behandeling genomen. Ben je nog geen lid bij de RMU, dan biedt ons informatiepakket uitkomst.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen